Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

 • Bezpieczeństwo sieci
 • Routery
 • Zabezpieczenia sieci
 • Przełączniki
 • WLAN
 • Inteligentne sieci w chmurze
 • Sieć autonomicznej jazdy
 • Rozwiązanie sieci kampusowej
 • Rozwiązanie sieci centrum danych
 • Rozwiązanie CloudWAN
 • Rozwiązanie EC-IoT
 • Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
All
Bezpieczeństwo sieci
Zapora i brama zabezpieczeń warstwy aplikacji
Systemy ochrony przed DDoS
Zapobieganie APT na podstawie analizy Big Data
Zarządzanie bezpieczeństwem
Routery
Routery Serii NE
Wielousługowe bramy sterujące serii ME
Wielousługowe platformy transportu pakietów
Routery dostępowe serii AR
Zwinne bramy serii AR
Zabezpieczenia sieci
Przełączniki
Przełączniki kampusowe Overview
Overview
Przełączniki dla centrów danych Overview
Analizatory sieci
WLAN
Wewnętrzne punkty dostępu
Zewnętrzne punkty dostępu
Kontrolery dostępu
Seria produktów dostosowanych do konkretnych scenariuszy
Akcesoria Overview
Inteligentne sieci w chmurze
Sieć autonomicznej jazdy
Rozwiązanie sieci kampusowej
Bezpieczeństwo sieci kampusowych
Uniwersalne WLAN
Rozwiązanie sieci centrum danych
AI Fabric - ultraszybka sieć Ethernet
Zabezpieczenie centrum danych w chmurze
Rozwiązanie CloudWAN
IP WAN
SD-WAN
Rozwiązanie EC-IoT
Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
System zarządzania i kontroli kampusu ADN
System zarządzania i kontroli centrum danych ADN
System zarządzania i kontroli SD-WAN ADN
Systemu zarządzania i kontroli dostępu ADN
System zarządzania i kontroli optycznego ADN
System zarządzania i kontroli WAN ADN
 • Transmisja optyczna
 • Dostęp optyczny
 • Terminale optyczne
 • Połączenie centrum danych
 • W pełni optyczne rozwiązanie kampusowe
 • Całkowicie optyczne rozwiązanie sieci przemysłowej
 • Optyczne rozwiązanie wykrywania
 • Rozwiązanie transmisji optycznej
 • Enterprise Optical Networking Management and Analysis Software
All
Transmisja optyczna
Systemy transportowe WDM
Dostęp optyczny
Terminale optyczne
Moduły sieci optycznej
Terminale sieci optycznej
Dostęp NCE
Połączenie centrum danych
Systemy transportowe WDM Overview
W pełni optyczne rozwiązanie kampusowe
Całkowicie optyczne rozwiązanie sieci przemysłowej
Optyczne rozwiązanie wykrywania
Rozwiązanie transmisji optycznej
Enterprise Optical Networking Management and Analysis Software
 • Hybrydowa pamięć masowa flash OceanStor
 • Pamięć masowa flash OceanStor
 • Hybrydowa pamięć masowa flash
 • HCI
 • Zarządzanie danymi
 • Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
 • Pamięć OceanStor do masowego sekwencjonowania genomu
 • Rozwiązanie do ochrony danych OceanProtect
 • Przechowywanie danych masowych OceanStor
 • Oddzielone rozwiązanie Big Data do pamięci masowej i obliczeniowej
 • Dr AI Cube
All
Hybrydowa pamięć masowa flash OceanStor
Pamięć masowa flash OceanStor
Hybrydowa pamięć masowa flash
HCI
Zarządzanie danymi
Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
Pamięć OceanStor do masowego sekwencjonowania genomu
Rozwiązanie do ochrony danych OceanProtect
Przechowywanie danych masowych OceanStor
Seria OceanStor Pacific Overview
Oddzielone rozwiązanie Big Data do pamięci masowej i obliczeniowej
Dr AI Cube
 • Serwery - inteligentne komputery
 • Rozwiązanie sieci centrum danych w chmurze
 • Systemy chmurowe i Big Data
 • Rozwiązanie połączenia centrum danych
All
Serwery - inteligentne komputery
Serwery inteligentne Overview
Serwer TaiShan Overview
Kunpeng Basic Hardware and Software Overview
Ascend Overview
Serwery inteligentne Overview
Oprogramowanie do zarządzania serwerem Overview
Serwer TaiShan Overview
Rozwiązanie sieci centrum danych w chmurze
Systemy chmurowe i Big Data
Rozwiązanie połączenia centrum danych
 • Platforma wideokonferencyjna Huawei CloudLink
 • Punkty końcowe teleobecności Huawei
 • IdeaHub Huawei
 • HUAWEI IdeaHub Board
All
Platforma wideokonferencyjna Huawei CloudLink
Punkty końcowe teleobecności Huawei
HUAWEI CloudLink Telepresence Overview
Mobile/PC Client
Punkty końcowe konferencji serii TE Overview
Kamery HD Overview
IdeaHub Huawei
HUAWEI IdeaHub Board
 • Platforma integracji hybrydowej ROMA
All
 • Edukacja
 • Energia
 • Inteligentne finanse
 • Administracja
 • Opieka zdrowotna
 • Serwis internetowy
 • Produkcja
 • Handel
 • Transport
All
Edukacja
Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo wyższe
Krajowa sieć badań i edukacji
Energia
Sieć inteligentna Overview
Ropa i gaz Overview
Inteligentne finanse
Administracja
Opieka zdrowotna
E-Szpital
Regionalna opieka zdrowotna
Wielokanałowa telemedycyna HD
Serwis internetowy
Dostawcy usług internetowych
Centrum danych wielu najemców | Dostawcy usług zarządzanych
Dostawca treści internetowych
Produkcja
Wymagania indywidualne
Projektowanie i symulacja
Planowanie i analityka
Produkcja cyfrowa
Usługi posprzedażowe
Handel
Inteligentny sklep
Platforma dla handlu detalicznego
Transport
Cyfrowa kolej
Inteligentny transport zbiorowy
Inteligentne lotnisko Overview