Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

Search
 • Inteligentne sieci w chmurze
 • Przełączniki
 • Routery
 • WLAN
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
 • Rozwiązanie sieci kampusowej
 • Rozwiązanie sieci centrum danych
 • Rozwiązanie CloudWAN
 • Zabezpieczenia sieci
 • Sieć autonomicznej jazdy
ALL
Inteligentne sieci w chmurze
Przełączniki
Przełączniki kampusowe OverView
OverView
Przełączniki dla centrów danych OverView
Analizatory sieci
Routery
Routery rdzeniowe
Agregacja WAN
Oddział
MŚP i SOHO
Routery wirtualne
Routery przemysłowe
Wielousługowe bramy kontrolne
Wielousługowe platformy transportu pakietów
WLAN
Wewnętrzne punkty dostępu
Zewnętrzne punkty dostępu
Punkty dostępu transportu kolejowego
Zwinne rozproszone punkty dostępowe
Kontrolery dostępu
Akcesoria OverView
Bezpieczeństwo sieci
Zapora i brama zabezpieczeń warstwy aplikacji
Systemy ochrony przed DDoS
Zapobieganie APT na podstawie analizy Big Data
Zarządzanie bezpieczeństwem
Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
System zarządzania i kontroli kampusu ADN
System zarządzania i kontroli centrum danych ADN
System zarządzania i kontroli WAN ADN
Systemu zarządzania i kontroli dostępu ADN
System zarządzania i kontroli optycznego ADN
System zarządzania i kontroli SD-WAN ADN
Rozwiązanie sieci kampusowej
Campus Network Security
Rozwiązanie sieci centrum danych
CloudFabric Data Center Network Solution
Rozwiązanie CloudWAN
CloudWAN
SD-WAN
Zabezpieczenia sieci
Sieć autonomicznej jazdy
 • Transmisja optyczna
 • Dostęp optyczny
 • Terminale optyczne
 • NMS, Controller and Analysis System
 • Połączenie centrum danych
 • W pełni optyczne rozwiązanie kampusowe
 • Całkowicie optyczne rozwiązanie sieci przemysłowej
 • Rozwiązanie transmisji optycznej
 • All-Optical Access Network Solution
 • Optyczne rozwiązanie wykrywania
ALL
Transmisja optyczna
Systemy transportowe WDM
Dostęp optyczny
Terminale optyczne
Dostęp NCE
NMS, Controller and Analysis System
Połączenie centrum danych
Systemy transportowe WDM OverView
W pełni optyczne rozwiązanie kampusowe
Całkowicie optyczne rozwiązanie sieci przemysłowej
Rozwiązanie transmisji optycznej
All-Optical Access Network Solution
Optyczne rozwiązanie wykrywania
 • Hybrydowa pamięć masowa flash
 • Pamięć masowa flash
 • Ochrona danych
 • Hybrydowa pamięć masowa flash
 • Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
 • Narzędzia do konsolidacji pamięci masowej w centrum danych
 • Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
 • Rozwiązanie przechowywania danych chroniące przed ransomware
 • Rozwiązanie do wirtualizacji centrum danych (DCS)
 • Dr AI Cube
 • Rozwiązanie kontenerowej pamięci masowej
 • Rozproszona pamięć masowa
 • OceanStor Pacific Huawei: pamięć masowa dla Big Data
ALL
Hybrydowa pamięć masowa flash
Pamięć masowa flash
Ochrona danych
Hybrydowa pamięć masowa flash
Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
Narzędzia do konsolidacji pamięci masowej w centrum danych
Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
Rozwiązanie przechowywania danych chroniące przed ransomware
Rozwiązanie do wirtualizacji centrum danych (DCS)
Dr AI Cube
Rozwiązanie kontenerowej pamięci masowej
Rozproszona pamięć masowa
Seria OceanStor Pacific OverView
OceanStor Pacific Huawei: pamięć masowa dla Big Data
 • Rozwiązanie eLTE bezpiecznego mobilnego szpitala kontenerowego
 • Rozwiązanie sieci GSM-R
 • Rozwiązania mikrofalowe dla przedsiębiorstw
 • Zintegrowane rozwiązanie dostępu eLTE
 • Sieć rdzeniowa w chmurze
ALL
 • Video Conferencing Platform
 • Telepresence Endpoints and Peripherals
 • Industry Application Scenario
ALL
Video Conferencing Platform
Telepresence Endpoints and Peripherals
Endpoints
Peripherals
Industry Application Scenario
 • Inteligentna analiza wideo, danych
 • Kamery programowalne
 • CloudIVS
 • Smart Campus Video Surveillance Solution
 • Smart Traffic Video Surveillance Solution
ALL
Inteligentna analiza wideo, danych
Kamery programowalne
Omni-Data Structuring Cameras OverView
Kamery do rozpoznawania pojazdów OverView
Zintegrowane inteligentne systemy transportowe ITS Huawei OverView
Kamery dostosowujące się do sytuacji OverView
CloudIVS
Smart Campus Video Surveillance Solution
Smart Traffic Video Surveillance Solution
 • Zasilacze UPS
ALL
 • Edukacja
 • Energia
 • Finanse
 • Administracja
 • Opieka zdrowotna
 • Energia elektryczna
 • Usługi internetowe
 • Produkcja
 • Ropa i gaz
 • Handel detaliczny
 • Transport
 • Inteligentne kopalnie
ALL
Edukacja
Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo wyższe
Krajowa Sieć Badawczo-Edukacyjna
Energia
Hot Topics
Finanse
Administracja
Opieka zdrowotna
E-Szpital
Regionalna opieka zdrowotna
Wielokanałowa telemedycyna HD
Energia elektryczna
Intelligent power generation
Intelligent power grid
Intelligent services
Usługi internetowe
Dostawcy usług internetowych
Centrum danych wielu najemców | Dostawcy usług zarządzanych OverView
Dostawca treści internetowych
Produkcja
Production and Supply
Ropa i gaz
Handel detaliczny
Inteligentny sklep
Platforma dla handlu detalicznego
Transport
Cyfrowa kolej
Inteligentny transport zbiorowy
Inteligentne lotnisko OverView
Inteligentne kopalnie
Główne zastosowania dla kopalni odkrywkowych (cd.) OverView
Główne zastosowania dla kopalni odkrywkowych
ICT umożliwia inteligentną infrastrukturę informacyjną kopalni OverView