Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:

 • Inteligentne sieci w chmurze
 • Przełączniki
 • Routery
 • WLAN
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
 • Rozwiązanie sieci kampusowej
 • Rozwiązanie sieci centrum danych
 • Rozwiązanie CloudWAN
 • Zabezpieczenia sieci
 • Sieć autonomicznej jazdy
ALL
Inteligentne sieci w chmurze
Przełączniki
Przełączniki kampusowe OverView
OverView
Przełączniki dla centrów danych OverView
Analizatory sieci
Routery
Routery rdzeniowe
Agregacja WAN
Oddział
MŚP i SOHO
Routery wirtualne
Routery przemysłowe
Wielousługowe bramy kontrolne
Wielousługowe platformy transportu pakietów
WLAN
Wewnętrzne punkty dostępu
Zewnętrzne punkty dostępu
Punkty dostępu transportu kolejowego
Zwinne rozproszone punkty dostępowe
Kontrolery dostępu
Akcesoria OverView
Bezpieczeństwo sieci
Zapora i brama zabezpieczeń warstwy aplikacji
Systemy ochrony przed DDoS
Zapobieganie APT na podstawie analizy Big Data
Zarządzanie bezpieczeństwem
Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
System zarządzania i kontroli kampusu ADN
System zarządzania i kontroli centrum danych ADN
System zarządzania i kontroli WAN ADN
Systemu zarządzania i kontroli dostępu ADN
System zarządzania i kontroli optycznego ADN
System zarządzania i kontroli SD-WAN ADN
Rozwiązanie sieci kampusowej
Campus Network Security
Rozwiązanie sieci centrum danych
CloudFabric Data Center Network Solution
Rozwiązanie CloudWAN
CloudWAN
SD-WAN
Zabezpieczenia sieci
Sieć autonomicznej jazdy
 • Transmisja optyczna
 • Dostęp optyczny
 • Terminale optyczne
 • NMS, Controller and Analysis System
 • Połączenie centrum danych
 • W pełni optyczne rozwiązanie kampusowe
 • Całkowicie optyczne rozwiązanie sieci przemysłowej
 • Rozwiązanie transmisji optycznej
 • Optyczne rozwiązanie wykrywania
ALL
Transmisja optyczna
Systemy transportowe WDM
Dostęp optyczny
Terminale optyczne
Dostęp NCE
NMS, Controller and Analysis System
Połączenie centrum danych
Systemy transportowe WDM OverView
W pełni optyczne rozwiązanie kampusowe
Całkowicie optyczne rozwiązanie sieci przemysłowej
Rozwiązanie transmisji optycznej
Optyczne rozwiązanie wykrywania
 • Hybrydowa pamięć masowa flash
 • Pamięć masowa flash
 • Rozwiązanie do ochrony danych OceanProtect
 • Hybrydowa pamięć masowa flash
 • Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
 • Data Center Storage Consolidation Tool Suite
 • Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
 • Ransomware Protection Storage Solution
 • Przechowywanie danych masowych OceanStor
 • Oddzielone rozwiązanie Big Data do pamięci masowej i obliczeniowej
 • Dr AI Cube
 • Container Storage Solution
ALL
Hybrydowa pamięć masowa flash
Pamięć masowa flash
Rozwiązanie do ochrony danych OceanProtect
Hybrydowa pamięć masowa flash
Hyper-Converged Infrastructure (HCI)
Data Center Storage Consolidation Tool Suite
Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
Ransomware Protection Storage Solution
Przechowywanie danych masowych OceanStor
Seria OceanStor Pacific OverView
Oddzielone rozwiązanie Big Data do pamięci masowej i obliczeniowej
Dr AI Cube
Container Storage Solution
 • Platforma wideokonferencyjna Huawei CloudLink
 • Punkty końcowe teleobecności Huawei
 • Huawei IdeaHub
 • HUAWEI IdeaHub Board
ALL
Platforma wideokonferencyjna Huawei CloudLink
Punkty końcowe teleobecności Huawei
HUAWEI CloudLink Telepresence OverView
Mobile/PC Client
Punkty końcowe konferencji serii TE OverView
Kamery HD OverView
Huawei IdeaHub
HUAWEI IdeaHub Board
 • Inteligentna analiza wideo, danych
 • Kamery programowalne
 • CloudIVS
 • Smart Campus Video Surveillance Solution
ALL
Inteligentna analiza wideo, danych
Kamery programowalne
Omni-Data Structuring Cameras OverView
Kamery do rozpoznawania pojazdów OverView
Zintegrowane inteligentne systemy transportowe ITS Huawei OverView
Kamery dostosowujące się do sytuacji OverView
CloudIVS
Smart Campus Video Surveillance Solution
 • Edukacja
 • Energia
 • Inteligentne finanse
 • Administracja
 • Opieka zdrowotna
 • Serwis internetowy
 • Handel
 • Transport
 • Inteligentne kopalnie
ALL
Edukacja
Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo wyższe
Krajowa Sieć Badawczo-Edukacyjna
Energia
Sieć inteligentna OverView
Ropa i gaz OverView
Inteligentne finanse
Administracja
Opieka zdrowotna
E-Szpital
Regionalna opieka zdrowotna
Wielokanałowa telemedycyna HD
Serwis internetowy
Dostawcy usług internetowych
Centrum danych wielu najemców | Dostawcy usług zarządzanych
Dostawca treści internetowych
Handel
Inteligentny sklep
Platforma dla handlu detalicznego
Transport
Cyfrowa kolej
Inteligentny transport zbiorowy
Inteligentne lotnisko OverView
Inteligentne kopalnie
Główne zastosowania dla kopalni odkrywkowych (cd.)
Główne zastosowania dla kopalni odkrywkowych
ICT umożliwia inteligentną infrastrukturę informacyjną kopalni OverView