Wyszukaj
  • digitalization of ministries banner pc

    Digitalization of Ministries

    Ministry Digitalization Enables Efficient Service and High-Quality
    Decision-Making

Overview

  • Overview
  • Solutions
  • Case Studies

Advanced Digital Infrastructure Facilitates
Ministries‘ Interconnection and Improves Service Efficiency

With the advent of the digital era, digital technologies have been widely used in government ministries to manage services, promote digital transformation and service model optimization, help achieve efficient public services, precise service management, and high-quality decision-making, and provide strong support for the modernization of governance systems and capabilities of ministries.
Huawei provides ICT infrastructure products and solutions for customers such as the Ministry of Finance, Tax Administration, and Institute of Social Security to meet their digital transformation requirements and ensure service stability, optimal experience, and higher operational efficiency.

Solutions

finance and tax industry data storage banner bequoted

Rozwiązanie przechowywania danych finansowych i podatkowych

Dzięki pamięci masowej flash OceanStor Dorado, skalowalnej pamięci masowej OceanStor Pacific i pamięci masowej kopii zapasowych OceanProtect rozwiązanie pomaga Ministerstwu Finansów i organom podatkowym w tworzeniu systemów przechowywania danych podatkowych, które charakteryzują się ultraszybką wydajnością, najwyższą niezawodnością, przyjaznością dla środowiska i wysoką wydajność, całodobową, całodobową obsługę podatkową online, obsługę wielokanałowej obsługi podatkowej online, dostosowanie do 10-krotnego wzrostu usług oraz umożliwienie zarządzania cyklem życia danych.

Create Social Value Together

TOP