Wyszukaj
  • s5735 l banner pc

    Przełączniki serii CloudEngine S5735-L

Opis

  • Opis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Wsparcie techniczne
  • Dla partnerów

Przełączniki serii CloudEngine S5735-L

Huawei CloudEngine S5735-L to seria uproszczonych gigabitowych przełączników dostępowych, które zapewniają 12–48 elastycznych portów downlink all-GE i cztery stałe porty uplink GE lub 10 GE.

Przełączniki z serii CloudEngine S5735-L są przeznaczone do takich scenariuszy, jak dostęp do sieci kampusu korporacyjnego i gigabitowe połączenie z komputerem. Zbudowane na wydajnym sprzęcie nowej generacji i obsługiwane przez uniwersalną platformę routingu (VRP) Huawei, przełączniki CloudEngine S5735-L oferują elastyczną sieć Ethernet, zróżnicowaną kontrolę bezpieczeństwa i obsługę wielu protokołów routingu warstwy 3 – zapewniając wyższą wydajność i potężniejsze możliwości przetwarzania usług dla sieci.

Energy-Saving Noise-Free Design

Cicha energooszczędna konstrukcja

Wiele energooszczędnych technologii, jak uśpienie portów, automatyczna regulacja mocy portu i opcje bez wentylatora, pozwalają uzyskać gigabitowe łącze do komputera stacjonarnego w energooszczędny sposób.

Uproszczona obsługa sieci

Super Virtual Fabric (SVF), z funkcjami plug-and-play, wirtualizuje przełącznik rdzenia/agregacji, przełącznik dostępowy i punkt dostępowy (AP) w jedno urządzenie logiczne w celu uproszczenia obsługi sieci.

Continuous Security

Zróżnicowana kontrola bezpieczeństwa

Obsługuje uwierzytelnianie 802.1X, adres MAC i portal, dynamicznie dostarcza zasady użytkownika (VLAN, QoS i ACL) oraz zapewnia kompleksowe mechanizmy chroniące przed atakami typu Denial of Service (DoS) i ukierunkowanymi na użytkowników.

Specyfikacje

Model produktu CloudEngine S5735-L12T4S-A
CloudEngine S5735-L12P4S-A
CloudEngine S5735-L24T4S-A
CloudEngine S5735-L24P4S-A
CloudEngine S5735-L24T4X-A
CloudEngine S5735-L24T4X-D
CloudEngine S5735-L24P4X-A
CloudEngine S5735-L48T4S-A CloudEngine S5735-L48T4X-A
CloudEngine S5735-L48P4X-A
CloudEngine S5735-L32ST4X-A
CloudEngine S5735-L32ST4X-D
Wydajność przesyłania 24 Mp/s 42 Mp/s 96 Mp/s 78 Mp/s 132 Mp/s 108 Mp/s
Wydajność przełączania2 32 Gb/s/336 Gb/s 56 Gb/s/336 Gb/s 128 Gb/s/336 Gb/s 104 Gb/s/432 Gb/s 176 Gb/s/432 Gb/s 144 Gb/s/432 Gb/s
Porty stałe 12 x portów 10/100/1000Base-T, 4 x porty GE SFP 24 x porty 10/100/1000Base-T, 4 x porty GE SFP 24 x porty 10/100/1000Base-T, 4 x porty 10 GE SFP+ 48 x portów 10/100/1000BASE-T, 4 x porty GE SFP 48 x portów 10/100/1000BASE-T, 4 x porty 10 GE SFP+ 24 x porty GE SFP, 8 x portów 10/100/1000BASE-T, 4 x porty 10 GE SFP+
PoE+ CloudEngine S5735-L12P4S-A: obsługiwane
CloudEngine S5735-L24P4S-A: obsługiwane
CloudEngine S5735-L24P4X-A: obsługiwane
CloudEngine S5735-L48P4X-A: obsługiwane
Inne: nieobsługiwane
Funkcje MAC Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
Statyczne, dynamiczne i czarne wpisy adresów MAC
Filtrowanie pakietów na podstawie źródłowych adresów MAC
Ograniczanie uczenia się adresów MAC w oparciu o interfejs
Funkcje VLAN 4094 VLAN
Gościnna sieć VLAN, głosowa sieć VLAN
GVRP
MUX VLAN
Przypisywanie sieci VLAN na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, zasad i portów
Mapowanie 1:1 i N:1 VLAN
Routing IP Trasa statyczna, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3
Super Virtual Fabric (SVF) Plug-and-play klientów SVF
Automatyczne ładowanie pakietów oprogramowania i poprawek do klientów SVF
Jedno kliknięcie i automatyczne dostarczanie konfiguracji usług
Niezależne operacje klienta SVF
Współdziałanie VBST (kompatybilne z PVST/PVST+/RPVST)
LNP (zbliżone do DTP)
VCMP (zbliżone do VTP)
Aby uzyskać szczegółowe certyfikaty współdziałania i raporty z testów, kliknij TUTAJ.

1. Informacja dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji informacji.

2. Wartość przed ukośnikiem (/) odnosi się do możliwości przełączania urządzenia, podczas gdy wartość po ukośniku (/) oznacza zdolność systemu do przełączania.

Model produktu CloudEngine S5735-L8T4S-A1
CloudEngine S5735-L8P4S-A1
CloudEngine S5735-L8T4X-A1
CloudEngine S5735-L8P4X-A1
CloudEngine S5735-L24T4S-A1
loudEngine S5735-L24P4S-A1
CloudEngine S5735-L24T4X-A1/D1
CloudEngine S5735-L24P4X-A1
CloudEngine S5735-L48T4S-A1
CloudEngine S5735-L48P4S-A1
CloudEngine S5735-L48T4X-A1
CloudEngine S5735-L48P4S-A1
Wydajność przesyłania 18 Mp/s 72 Mp/s 42 Mp/s 96 Mp/s 78 Mp/s 132 Mp/s
Wydajność przełączania 2 24 Gb/s/336 Gb/s 96 Gb/s/336 Gb/s 56 Gb/s/336 Gb/s 128 Gb/s/336 Gb/s 104 Gb/s/432 Gb/s 176 Gb/s/432 Gb/s
Porty stałe 8 x portów 10/100/1000Base-T, 4 x porty GE SFP 8 x portów 10/100/1000Base-T, 4 x porty 10 GE SFP+ 24 x porty 10/100/1000Base-T, 4 x porty GE SFP 24 x porty 10/100/1000Base-T, 4 x porty 10 GE SFP+ 48 x portów 10/100/1000BASE-T, 4 x porty GE SFP 48 x portów 10/100/1000BASE-T, 4 x porty 10 GE SFP+
PoE+ CloudEngine S5735-L8P4S-A1: obsługiwane
CloudEngine S5735-L8P4X-A1: obsługiwane
CloudEngine S5735-L24P4S-A1: obsługiwane
CloudEngine S5735-L24P4X-A1: obsługiwane
CloudEngine S5735-L48P4S-A1: obsługiwane
CloudEngine S5735-L48P4X-A1: obsługiwane
Inne: nieobsługiwane
Funkcje MAC Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
Statyczne, dynamiczne i czarne wpisy adresów MAC
Filtrowanie pakietów na podstawie źródłowych adresów MAC
Ograniczanie uczenia się adresów MAC w oparciu o interfejs
Funkcje VLAN 4094 VLAN
Gościnna sieć VLAN, głosowa sieć VLAN
GVRP
MUX VLAN
Przypisywanie sieci VLAN na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, zasad i portów
Mapowanie 1:1 i N:1 VLAN
Routing IP Trasa statyczna, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3
Super Virtual Fabric (SVF) Plug-and-play klientów SVF
Automatyczne ładowanie pakietów oprogramowania i poprawek do klientów SVF
Jedno kliknięcie i automatyczne dostarczanie konfiguracji usług
Uruchomiony niezależny klient SVF
Współdziałanie VBST (kompatybilne z PVST/PVST+/RPVST)
LNP (zbliżone do DTP)
VCMP (zbliżone do VTP)
Aby uzyskać szczegółowe certyfikaty współdziałania i raporty z testów, kliknij TUTAJ.
Parameters CloudEngine S5735-L12T4S-A
CloudEngine S5735-L12P4S-A
CloudEngine S5735-L24T4S-A
CloudEngine S5735-L24P4S-A
CloudEngine S5735-L24T4X-A
CloudEngine S5735-L24T4X-D
CloudEngine S5735-L24P4X-A
CloudEngine S5735-L48T4S-A CloudEngine S5735-L48T4X-A
CloudEngine S5735-L48P4X-A
CloudEngine S5735-L32ST4X-A
CloudEngine S5735-L32ST4X-D
Forwarding Performance 24 Mpps 42 Mpps 96 Mpps 78 Mpps 132 Mpps 108 Mpps
Switching Capacity2 32 Gbit/s/336 Gbit/s 56 Gbit/s/336 Gbit/s 128 Gbit/s/336 Gbit/s 104 Gbit/s/432 Gbit/s 176 Gbit/s/432 Gbit/s 144 Gbit/s/432 Gbit/s
Fixed Ports 12 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports 24 x GE SFP ports, 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports
PoE+ CloudEngine S5735-L12P4S-A: Supported
CloudEngine S5735-L24P4S-A: Supported
CloudEngine S5735-L24P4X-A: Supported
CloudEngine S5735-L48P4X-A: Supported
Other: Unsupported
MAC Features MAC address auto-learning and aging
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Packet filtering based on source MAC addresses
Interface-based MAC address learning limiting
VLAN Features 4094 VLANs
Guest VLAN, Voice VLAN
GVRP
MUX VLAN
VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports
1:1 and N:1 VLAN mapping
IP Routing Static route, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3
Super Virtual Fabric (SVF) Plug-and-play SVF clients
Automatic software package and patch loading to SVF clients
One-click and automatic delivery of service configurations
Independent SVF client operations
Interoperability VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.

2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash refers to the system's switching capability.

Zasoby

Technical Support

TOP