Wyszukaj
  • network analysis banner pc1

    Oprogramowanie do zarządzania, sterowania i analizy sieci

    Automatycznie i inteligentnie zarządza całym cyklem życia sieci

Opis

  • Opis
  • Produkty
  • Materiały

Autonomiczny system zarządzania i kontroli sieci iMaster NCE

iMaster NCE jest „mózgiem” sieci intencjonalnej, Intent-Driven Network (IDN) Huawei. Integruje funkcje zarządzania siecią, sterowania i analizy. iMaster NCE składa się z czterech silników: silnika intencji, silnika automatyzacji, silnika analizy i silnika inteligencji. Te cztery silniki współdziałają ze sobą, umożliwiając iMaster NCE udostępnianie otwartych interfejsów API w kierunku północnym w celu odbierania intencji biznesowych, a także zbierania danych sieciowych w czasie rzeczywistym za pomocą telemetrii, budując cyfrowego bliźniaka w oparciu o ujednolicone modelowanie danych. iMaster NCE wykorzystuje sztuczną inteligencję i duże zbiory danych do weryfikacji zamiarów biznesowych i wdrażania proaktywnej obsługi i utrzymania sieci fizycznych, wdrażając automatyzację usług sterowaną intencjami. Osiąga również świadomość stanu sieci w czasie rzeczywistym i przeprowadza konserwację zapobiegawczą. iMaster NCE jest przeznaczony do takich scenariuszy, jak centra danych, kampusy korporacyjne i prywatne linie korporacyjne, czyniąc sieci prostszymi, bardziej inteligentnymi, otwartymi i bezpiecznymi, a także przyspieszając transformację i innowacje usług korporacyjnych.

whyhuawei pc 1
Wiodąca technologia

Integruje funkcje zarządzania, kontroli i analizy w celu wdrożenia automatyzacji usług opartej na intencjach, osiągając świadomość stanu sieci w czasie rzeczywistym i przeprowadzając konserwację predykcyjną.

whyhuawei pc 2
Zastosowanie komercyjne na całym świecie

Wdrożony w ponad 120 krajach na całym świecie i powszechnie używany przez ponad 190 jednostek z listy Fortune Global 500 oraz w ponad 2800 centrach danych.

whyhuawei pc 3
Otwarty ekosystem

Łączy się z zewnętrznymi dostawcami i platformami oraz buduje zrównoważony ekosystem branżowy poprzez wspólne innowacje z ponad 30 przedsiębiorstwami o światowej renomie.

Wybierz najlepszy kontroler dla firmy

System zarządzania i kontroli ADN kampusu

System zarządzania i kontroli ADN centrum danych

System zarządzania i kontroli WAN ADN

System zarządzania i kontroli dostępu ADN

System zarządzania i kontroli optycznym ADN

Materiały

TOP