Wyszukaj
  • s5731 s banner pc 01

    Przełączniki CloudEngine serii S5731-S

Opis

  • Opis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Wsparcie techniczne
  • Dla partnerów

Przełączniki CloudEngine serii S5731-S

Seria CloudEngine S5731-S oferuje szereg standardowych przełączników dostępowych gigabitowych, z portami elektrycznymi GE i stałymi portami uplink 10 GE.

Zbudowane w oparciu o zunifikowaną uniwersalną platformę routingu (VRP) Huawei, przełączniki CloudEngine S5731-S zapewniają ulepszone funkcje warstwy 3, uproszczone operacje obsługi (O&M), technologia inteligentnego stosu (iStack) – umożliwienie wielu przełącznikom obsługującym łączenie w stosy działanie jako pojedynczy przełącznik logiczny – elastyczna sieć Ethernet i dojrzałe funkcje protokołu internetowego w wersji 6 (IPv6).

Seria jest szeroko stosowana w wielu scenariuszach, w tym w dostępie do kampusu korporacyjnego i agregacji, a także w dostępie do centrum danych.

Simplified Network

Zautomatyzowane usługi sieciowe

Wykorzystaj potęgę wirtualizacji opartej na technologii VXLAN, aby zautomatyzować rozwój sieci wirtualnych, przekształcając sieć jednozadaniową w uniwersalną i zmniejszając koszty operacyjne nawet o 80%

Uproszczona obsługa sieci

Użyj technologii SVF (Super Virtual Fabric), aby wirtualizować „przełącznik szkieletowy/agregacyjny + przełącznik dostępowy + punkt dostępu” w jedno urządzenie logiczne dla uproszczenia obsługi i utrzymania sieci (klienci SVF typu „plug and play”).


Continuous Security

Zintegrowane zabezpieczenia

Zabezpiecz swoje operacje dzięki wbudowanym sondom bezpieczeństwa CloudEngine S5731-S, które precyzyjnie identyfikują potencjalnie złośliwy ruch i współpracują z HiSec Insight w celu zapewnienia wspólnej ochrony w całej sieci.

Specyfikacje¹


Model produktu CloudEngine S5731-S24T4X CloudEngine S5731-S48T4X CloudEngine S5731-S24P4X CloudEngine S5731-S48P4X
Wydajność przesyłania 96 mp/s 125 mp/s 96 mp/s 125 mp/s
Wydajność przełączania2 128/672 Gb/s 176/672 Gb/s 128/672 Gb/s 176/672 Gb/s
Porty stałe 24 x porty 10/100/
1000Base-T Ethernet, 4 x 10 GE SFP+
48 x portów 10/100/
1000Base-T Ethernet, 4 x 10 GE SFP+
24 x porty 10/100/
1000Base-T Ethernet, 4 x 10 GE SFP+
48 x portów 10/100/
1000Base-T Ethernet, 4 x 10 GE SFP+
PoE+ Nieobsługiwane Nieobsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Funkcje MAC 64 000 wpisów MAC
Uczenie i starzenie się adresów MAC
Wpisy adresów MAC statyczne, dynamiczne i czarne dziury
Filtrowanie pakietów na podstawie źródłowych adresów MAC
Funkcje VLAN 4094 VLAN
Gościnny VLAN, głosowy VLAN
GVRP
MUX VLAN
Przypisanie sieci VLAN na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, zasad i portów
Mapowanie 1:1 i N:1 VLAN
SVF Klient plug-and-play SVF
Automatyczne ładowanie oprogramowania i poprawek do klientów
Automatyczne i jednym kliknięciem dostarczanie konfiguracji usług
Niezależne operacje klienta
VXLAN Bramy VXLAN L2 i L3
Scentralizowane i rozproszone bramy
BGP-EVPN
Skonfigurowany przez protokół NETCONF
Współdziałanie VBST (kompatybilne z PVST/PVST+/RPVST)
LNP (zbliżone do DTP)
VCMP (zbliżone do VTP)
Aby uzyskać szczegółowe certyfikaty interoperacyjności i raporty z testów, prosimy kliknąć tutaj.

1. Informacja dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji informacji.

2. Wartość przed ukośnikiem (/) odnosi się do możliwości przełączania urządzenia, natomiast wartość po ukośniku (/) oznacza zdolność systemu do przełączania.

Model produktu CloudEngine S5731-S32ST4X CloudEngine S5731-S32ST4X-A
CloudEngine S5731-S32ST4X-D
CloudEngine S5731-S48S4X CloudEngine S5731-S48S4X-A
Wydajność przesyłania 108 mp/s 108 mp/s 125 mp/s 125 mp/s
Wydajność przełączania2 144/672 Gb/s 144/672 Gb/s 176/672 Gb/s 176/672 Gb/s
Porty stałe 24 x porty GE SFP, 8 x 10/100/
1000Base-T Ethernet, 4 x 10 GE SFP+
48 x portów GE SFP, 4 x 10 GE SFP+
PoE+ Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane Nieobsługiwane
Funkcje MAC 64 000 wpisów MAC
Uczenie i starzenie się adresów MAC
Wpisy adresów MAC statyczne, dynamiczne i czarne dziury
Filtrowanie pakietów na podstawie źródłowych adresów MAC
Funkcje VLAN 4094 VLAN
Gościnny VLAN, głosowy VLAN
GVRP
MUX VLAN
Przypisanie sieci VLAN na podstawie adresów MAC, protokołów, podsieci IP, zasad i portów
Mapowanie 1:1 i N:1 VLAN
SVF Klient plug-and-play SVF
Automatyczne ładowanie oprogramowania i poprawek do klientów
Automatyczne i jednym kliknięciem dostarczanie konfiguracji usług
Niezależne operacje klienta
VXLAN Bramy VXLAN L2 i L3
Scentralizowane i rozproszone bramy
BGP-EVPN
Skonfigurowany przez protokół NETCONF
Współdziałanie VBST (kompatybilne z PVST/PVST+/RPVST)
LNP (zbliżone do DTP)
VCMP (zbliżone do VTP)
Aby uzyskać szczegółowe certyfikaty interoperacyjności i raporty z testów, prosimy kliknąć Tutaj.

1. Informacja dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji informacji.

2. Wartość przed ukośnikiem (/) odnosi się do możliwości przełączania urządzenia, natomiast wartość po ukośniku (/) oznacza zdolność systemu do przełączania.

Product Model CloudEngine S5731-S24T4X
CloudEngine S5731-S24T4X-A
CloudEngine S5731-S24T4X-D
CloudEngine S5731-S48T4X
CloudEngine S5731-S48T4X-A
CloudEngine S5731-S24P4X CloudEngine S5731-S48P4X
Forwarding Performance 96 mpps 125 mpps 96 mpps 125 mpps
Switching Capacity2 128/672 Gbit/s 176/672 Gbit/s 128/672 Gbit/s 176/672 Gbit/s
Fixed Ports 24 x 10/100/
1000Base-T Ethernet ports, 4 x 10 GE SFP+
48 x 10/100/
1000Base-T Ethernet ports, 4 x 10 GE SFP+
24 x 10/100/
1000Base-T Ethernet ports, 4 x 10 GE SFP+
48 x 10/100/
1000Base-T Ethernet ports, 4 x 10 GE SFP+
PoE+ Not supported Not supported Supported Supported
MAC Features 64,000 MAC entries
MAC address learning and aging
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Packet filtering based on source MAC addresses
VLAN Features 4094 VLANs
Guest VLAN, voice VLAN
GVRP
MUX VLAN
VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports
1:1 and N:1 VLAN mapping
SVF Plug-and-play SVF client
Automatic software and patch loading to clients
One-click and automatic delivery of service configurations
Independent client operations
VXLAN VXLAN L2 and L3 gateways
Centralized and distributed gateways
BGP-EVPN
Configured through the NETCONF protocol
Interoperability VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click here.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese Mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.

2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash refers to the system's switching capability.

Zasoby

Technical Support

TOP