Wyszukaj
  • OptiX PTN 900 Series

    Platforma przesyłowa pakietów OptiX PTN 900

Przegląd

  • Przegląd
  • Funkcje
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Dla partnerów
PTN 900

Systemy przesyłowe OptiX PTN 900

Huawei to pierwsze w branży przedsiębiorstwo oferujące rozwiązanie SPTN, ułatwiające tworzenie przyszłościowej sieci przesyłowej pakietów, wykorzystującej ujednoliconą transmisję różnych usług, dużą przepustowość i zróżnicowane zapewnianie jakości.

Routery serii PTN 900 to obsługujące wiele usług urządzenia dostępowe nowej generacji, zorientowane na przesyłanie pakietów. Urządzenia serii PTN 900 obsługują stronę dostępową sieci przesyłowych i zapewniają kompaktową konstrukcję i elastyczną instalację oraz łatwość obsługi i utrzymania. Dzięki korzyściom, takim jak dostęp do dowolnych mediów, synchronizacja i zarządzanie, routery PTN 900 mogą współpracować z innymi produktami, tworząc sieć przesyłową pakietów E2E, zmniejszać TCO budowy sieci i ułatwiać uruchomienie usług i zwiększać efektywność obsługi i utrzymania sieci.

Converged Transmission

Ujednolicona transmisja danych z dostępem do dowolnej usługi

Routery PTN 900 obsługują interfejsy usług E1, STM-1, xDSL, FE i GE i zapewniają dostęp do usług TDM, Ethernet i IP.

Most Diverse CPE Types

Jądro pakietów, niskie opóźnienia i wysoka niezawodność

Routery PTN 900 udostępniają interfejsy GE, 10 GE, 40 GE i 100 GE w celu spełnienia wymagań dotyczących przekazywania dużych pakietów danych.

Intelligent Traffic Scheduling

Inteligentna obsługa i utrzymanie, detekcja i rozwiązywanie problemów

Routery PTN 900 mogą automatycznie dołączać do sieci w DCN z wykorzystaniem technologii plug-and-play i uruchamiania niewymagającego oprzyrządowania, zapewniają sprzętową obsługę, administrację i zarządzanie oraz widoczność SLA na poziomie usług, integrację ze specjalistyczną biblioteką doświadczalną umożliwiającą automatyczną analizę błędów i płynny rozwój na bazie architektury SDN.

Specyfikacje

Parametry

PTN 905 B/C1/D

PTN 910-F

PTN 910

PTN 960

Wymiary
(szer. × gł. × wys., mm)

250 × 180 × 43,6

442 × 220 × 44,5

442 × 220 × 44,5

442 × 220 × 88,9 (DC)

442 × 220 × 133,3 (AC)

Napięcie robocze

100 V do 240 V AC

100 V do 240 V AC

–38,4 V do -72,0 V DC

–38,4 V do -72,0 V

–38,4 V do 72,0 V DC
90 V do 280 V AC

Wymagania dotyczące otoczenia

Długoterminowe: –20°C do +60°C, temperatura przechowywania: –40°C do +70°C, wilgotność względna: 10% do 90%, wysokość: ≤ 4000 m

Długoterminowe: –20°C do +60°C, temperatura przechowywania: –40°C do +70°C, wilgotność względna: 10% do 90%, wysokość: ≤ 4000 m

Długoterminowe: –20°C do +60°C, temperatura przechowywania: –40°C do +70°C, wilgotność względna: 10% do 90%, wysokość: ≤ 4000 m

Długoterminowe: –20°C do +60°C, temperatura przechowywania: –40°C do +70°C, wilgotność względna: 10% do 90%, wysokość: ≤ 4000 m

Wydajność przełączania

3 Gb/s, 3 Gb/s i 3,01 Gb/s

9,23 Gb/s

6,5 Gb/s, 6,8 Gb/s i 10,8 Gb/s

56 Gb/s

Typy interfejsów

GE (o/e), FE (o/e) i TDM E1

Smart E1 (IMA/TDM/ML-PPP), FE (o/e) i GE (o/e)

ADSL2+, G.SHDSL, Smart E1 (IMA/TDM/ML-PPP), Ch STM-1, FE (o/e) i GE (o/e)

TDM E1, Ch STM-1, ATM STM-1, FE (o/e), GE (o/e) i 10 GE (o)

Typy usług

E-Line, E-LAN, L3VPN, CES, ATM i IP przez węzły PW

E-Line, E-LAN, L3VPN, CES i ATM

Ochrona usług

LAG, LSP APS i PW APS

LMSP, LAG, LSP APS, PW APS i ochrona pierścieniowa

LMSP, LAG, LSP APS, PWAPS i ochrona pierścieniowa

Synchronizacja zegara

Synchroniczna sieć Ethernet, synchronizacja zegara TDM

Zegar zewnętrzny, IEEE 1588 v2, synchroniczna sieć Ethernet i synchronizacja zegara TDM

Zegar zewnętrzny, IEEE 1588 v2, synchroniczna sieć Ethernet i synchronizacja zegara TDM

TOP