This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>Search

Wyszukaj
  • banner pc

    Inteligentna kolej

    Technologie informacyjno-komunikacyjne nowej generacji stanowią podstawę nowoczesnych kolei przyszłości - które będą oferować bezpieczne, wydajne i ekologiczne doświadczenia w transporcie pasażerskim i towarowym

Opis

  • Opis
  • Rozwiązania
  • Przykłady wdrożeń
  • Wiadomości i wydarzenia
railway overview pc

Inteligentne rozwiązania kolejowe Huawei napędzają cyfryzację przemysłu

Huawei pomaga kolejom tworzyć inteligentne systemy obejmujące aplikacje, węzły, łączność i interakcje. Rozwiązania Huawei umożliwiają gromadzenie i analizowanie kompleksowych danych kolejowych, które można wykorzystać do wprowadzania innowacji i optymalizacji każdego aspektu operacji.

Klienci Huawei korzystają z inteligentnych operacji i zarządzania oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane. Skutkuje to bezpieczniejszym, szybszym i bardziej ekologicznym transportem kolejowym.

Virtual Access Network

Kompleksowa percepcja

Rozwiązania wykrywają i zbierają dane ze wszystkich urządzeń mobilnych i obiektów stacjonarnych w systemie transportu kolejowego, a także otaczającego środowiska i zagrożeń bezpieczeństwa - pozwalają klientom być zawsze na bieżąco.

Ultra-Broadband Interconnection

Wszechobecne połączenie

Łatwe udostępnianie danych między ludźmi i systemami. Rozwiązania Huawei tworzą bezpieczne środowisko do rozbudowanej agregacji danych i interakcji we wszystkich systemach i podsystemach.

Aktywne uczenie się

Szybko dostosuj się do zmian rynkowych, operacyjnych i środowiskowych. Nasze rozwiązania agregują i zarządzają danymi kolejowymi, pomagając gromadzić cenne zasoby danych i próbki usterek. Budujemy również i stale iterujemy modele danych i algorytmy AI, umożliwiające aktywne uczenie się.

optimize business experience

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Szybkie podejmowanie świadomych decyzji. Rozwiązania Huawei wydobywają kluczowe informacje, analizując ogromne ilości danych, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji w operacjach, zarządzaniu zasobami, budownictwie i nie tylko.

Rozwiązania

integrated network banner bequoted

Sieć komunikacji operacyjnej dla kolei

Sieci bezprzewodowe GSM-R, hybrydowe sieci transmisyjne MSTP oraz wielousługowy dostęp szerokopasmowy.

all optical network banner bequoted

Inteligentna kolej Huawei - optyczna sieć komunikacyjna

Zwiększone bezpieczeństwo, wysoka niezawodność i małe opóźnienia.

banner bequoted

Rozwiązanie przyszłościowego kolejowego systemu komunikacji mobilnej (FRMCS)

Zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych sieci podstawowych dla kolei, wzbogacanie aplikacji przemysłowych i ułatwianie ich cyfrowej transformacji.

Sukces w świecie rzeczywistym

Wiadomości i wydarzenia

TOP