Wyszukaj
  • banner pc

    Inteligentna kolej

    Technologie informacyjno-komunikacyjne nowej generacji stanowią podstawę nowoczesnych kolei przyszłości - które będą oferować bezpieczne, wydajne i ekologiczne doświadczenia w transporcie pasażerskim i towarowym

Opis

  • Opis
  • Rozwiązania
  • Przykłady wdrożeń
  • Wiadomości i wydarzenia
railway overview pc

Inteligentne rozwiązania kolejowe Huawei napędzają cyfryzację przemysłu

Huawei pomaga kolejom tworzyć inteligentne systemy obejmujące aplikacje, węzły, łączność i interakcje. Rozwiązania Huawei umożliwiają gromadzenie i analizowanie kompleksowych danych kolejowych, które można wykorzystać do wprowadzania innowacji i optymalizacji każdego aspektu operacji.

Klienci Huawei korzystają z inteligentnych operacji i zarządzania oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane. Skutkuje to bezpieczniejszym, szybszym i bardziej ekologicznym transportem kolejowym.

Virtual Access Network

Kompleksowa percepcja

Rozwiązania wykrywają i zbierają dane ze wszystkich urządzeń mobilnych i obiektów stacjonarnych w systemie transportu kolejowego, a także otaczającego środowiska i zagrożeń bezpieczeństwa - pozwalają klientom być zawsze na bieżąco.

Ultra-Broadband Interconnection

Wszechobecne połączenie

Łatwe udostępnianie danych między ludźmi i systemami. Rozwiązania Huawei tworzą bezpieczne środowisko do rozbudowanej agregacji danych i interakcji we wszystkich systemach i podsystemach.

Aktywne uczenie się

Szybko dostosuj się do zmian rynkowych, operacyjnych i środowiskowych. Nasze rozwiązania agregują i zarządzają danymi kolejowymi, pomagając gromadzić cenne zasoby danych i próbki usterek. Budujemy również i stale iterujemy modele danych i algorytmy AI, umożliwiające aktywne uczenie się.

optimize business experience

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Szybkie podejmowanie świadomych decyzji. Rozwiązania Huawei wydobywają kluczowe informacje, analizując ogromne ilości danych, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji w operacjach, zarządzaniu zasobami, budownictwie i nie tylko.

Rozwiązania

tfds

Smart Railway TFDS Solution

Precisely identify faults and streamline operations with the Huawei Pangu Railway Model.

banner bequoted 02

Inteligentne rozwiązanie do wykrywania obwodu kolejowego

Huawei we współpracy z partnerami tworzy inteligentne rozwiązanie do wykrywania perymetrów kolejowych, które może skutecznie wykrywać wtargnięcia na tory kolejowe. Rozwiązanie wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, takie jak świadomość wielowymiarowa, konwergencja wielu technologii, sztuczna inteligencja i inne.

integrated network banner bequoted

Sieć komunikacji operacyjnej dla kolei

Sieci bezprzewodowe GSM-R, hybrydowe sieci transmisyjne MSTP oraz wielousługowy dostęp szerokopasmowy.

all optical network banner bequoted

Inteligentna kolej Huawei - optyczna sieć komunikacyjna

Zwiększone bezpieczeństwo, wysoka niezawodność i małe opóźnienia.

banner bequoted

Rozwiązanie przyszłościowego kolejowego systemu komunikacji mobilnej (FRMCS)

Zapewnienie bezpiecznych i niezawodnych sieci podstawowych dla kolei, wzbogacanie aplikacji przemysłowych i ułatwianie ich cyfrowej transformacji.

Sukces w świecie rzeczywistym

Wiadomości i wydarzenia

TOP