Wyszukaj
  • smc3 banner pc

    System zarządzania usługami wideokonferencji SMC Huawei

Opis

  • Opis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Dla partnerów

System zarządzania usługami wideokonferencji SMC

Centrum zarządzania usługami Huawei (SMC) — system zarządzania konferencjami wideo nowej generacji — zapewnia łatwe w obsłudze zarządzanie konferencjami i kontrolę, wizualizację operacji i konserwacji (O&M) oraz ujednolicone planowanie i zarządzanie urządzeniami do wideokonferencji i zasobami medialnymi w całej sieci, skutecznie spełniając potrzeby wideokonferencji o różnej skali.
optimize business experience

Relaksujące wrażenia z profesjonalnym i wygodnym sterowaniem konferencją

• Spersonalizowane, niestandardowe funkcje kontroli konferencji, takie jak wywołanie i transmisja jednym kliknięciem, umożliwiające szybką kontrolę konferencji dla przedsiębiorstw i osób prywatnych
• Zaawansowane planowanie wizualne wideokonferencji (VDC) w celu przesyłania wideo na ścianę
• Integracja systemu Office Automation (OA) dla przedsiębiorstw w celu elastycznego planowania spotkań i zarządzania nimi za pośrednictwem klienta poczty e-mail

Ujednolicone zarządzanie urządzeniami i zasobami w całej sieci, kompleksowe rozwiązania O&M

• Ujednolicone zarządzanie urządzeniami: centralne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, w tym wielopunktowymi jednostkami sterującymi (MCU), urządzeniami do nagrywania i przesyłania strumieniowego, serwerami GK/Session Initiation Protocol (SIP), katalogami firmowymi, systemami teleobecności i punktami końcowymi
• Łatwe O&M, monitorowanie stanu urządzenia w czasie rzeczywistym: konfiguracja i modyfikacja parametrów partii, zarządzanie wersją oprogramowania i aktualizacja partii, wyszukiwanie i obsługa alarmów, eksport informacji o błędach, zdalne sprawdzenie stanu urządzenia i generowanie raportów

Expand as Needed

Elastyczna, skalowalna architektura zorientowana na usługi

• SMC można wdrożyć niezależnie na urządzeniu lub w sieci o dużej przepustowości, wspierając rozproszone wdrażanie i scentralizowane zarządzanie MCU
• RESTful API są wykorzystywane do implementacji funkcji, takich jak zarządzanie spotkaniami i kontrola, a także zarządzanie nagrywaniem i przesyłaniem strumieniowym, spełniając zróżnicowane wymagania integracyjne
• Łączenie się z głównymi platformami nadzoru za pośrednictwem VDC umożliwia przeglądanie obrazów i sterowanie kamerami podczas spotkania, spełniając wymagania różnych branż

Specyfikacje

Specyfikacje SMC
Protokoły ramowe
multimediów
ITU-T H.323, IETF SIP
Inne standardy
i protokoły
IH.225, H.245, Q.931, H.235, SDP, TLS/SRTP, H.239 oraz BFCP
H.460, ICE, STUN, TURN, SNP (zastrzeżona technologia Huawei) oraz SIP TRUNK
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSH, LDAP/H350, TR-069, SNMP, RTP, RTCP oraz DDNS
Maksymalna liczba
portów konferencji jednocześnie
20 tys.
Maksymalna liczba obsługiwanych
użytkowników i uczestników
200 tys.
Języki angielski i chiński

TOP