Wyszukaj
  • security solutions pc

    Bezpieczeństwo sieci

    Proaktywny system obrony sieci

Opis

  • Opis
  • Przykłady wdrożeń
  • Wiadomości i wydarzenia
  • Materiały

Jak zbudować proaktywny system obrony sieci?

Chmura i internet usług korporacyjnych wykroczyły poza fizyczne granice, które kiedyś pomagały zabezpieczyć tradycyjne sieci informatyczne (IT). Nowe zagrożenia są coraz bardziej złożone i trudne do zrozumienia, przez co starsze środki obrony pasywnej są znacznie mniej skuteczne: w rezultacie wykrywanie zagrożeń i czas reakcji są opóźnione.

Rozwiązanie HiSec firmy Huawei oferuje inteligentne wykrywanie zagrożeń, reagowanie na zagrożenia oraz operacje i konserwację bezpieczeństwa (O&M), poprawiając możliwości zapobiegania zagrożeniom w sieciach korporacyjnych i infrastrukturze telekomunikacyjnej, a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności O&M w zakresie bezpieczeństwa i obniżeniu kosztów obsługi.

Historie sukcesu

Wiadomości i wydarzenia

Materiały

TOP