Wyszukaj
  • S7700 Series Switches

    Przełączniki serii S7700

Opis

  • Opis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Wsparcie techniczne
  • Dla partnerów
S7700

Przełączniki inteligentnego routingu serii S7700

Przełączniki serii S7700 zapewniają funkcje optymalizacji usług, takie jak unifikowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych, ujednolicone zarządzanie użytkownikami, świadomość jakości (iPCA), H-QoS i ujednolicone zabezpieczenia. Oferują one porty 100 GE, obsługę SVF 2.0, doskonałe skalowanie i niezawodność.

Deployment Automation

Pełne programowanie

Wykorzystują opracowane przez Huawei mikroukłady ENP, aby uzyskać w pełni programowalną architekturę, umożliwiającą szybkie i elastyczne uruchomienie nowych usług w ciągu sześciu miesięcy.

Network-Wide Collaboration

Ogromna ilość urządzeń

Obsługuje do 1 mln pozycji MAC, 3 mln pozycji FIB i 1 mln pozycji NetStream i zapewnia obsługę do 8x100GE i 16x40GE kart wysokiej gęstości, idealnie przystosowując się do wzrostu ilości terminali i usług w sieciach MAN, uczelniach wyższych i dużych przedsiębiorstwach.

Converged Policies

Unifikowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

Obsługuje natywne sieci AC oraz do 6 tys. punktów dostępu. Wydajność w zakresie przekazywania bezprzewodowego osiąga 4 Tb/s dla jednego urządzenia. Technologia SVF (Super Virtual Fabric) wirtualizuje przełączniki rdzeniowe/agregacyjne oraz przełączniki dostępowe i bezprzewodowe punkty dostępu w jednym urządzeniu, co znacznie upraszcza zarządzanie siecią.

Specyfikacje¹

Model S7703 S7703 PoE S7706/S7706 PoE S7712
Wydajność przełączania 1,92 Tb/s 4,8 Tb/s 4,32 Tb/s 4,64Tb/s
Wydajność przesyłania 1440 Mp/s 3600 Mp/s 3240 Mp/s 3480 Mp/s
Projekt redundancji Nadzorcy, moduły mocy, CMU i półki wentylatorów
Zarządzanie siecią bezprzewodową Natywne AC
Kontrola dostępu AP, zarządzanie regionami AP i zarządzanie profilami AP
Zarządzanie profilami radiowymi, jednolita statyczna konfiguracja i scentralizowane zarządzanie dynamiczne
Podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami
Wdrażanie AC na różnych warstwach sieci
Zarządzanie użytkownikami Ujednolicone zarządzanie użytkownikami
802.1x, adres MAC i uwierzytelnianie portalu
Rachunkowość oparta na ruchu i czasie
Autoryzacja użytkownika na podstawie grup użytkowników, domen i przedziałów czasowych
Routing Statyczne IPv4, RIP, OSPF, IS-IS i BGP4
Statyczne IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 i BGP4+
IPv4/IPv6 trasy o równych kosztach, zasady routingu i zasady tras
Stos IPv4 i IPv6
Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6 i ICMPv6
Technologie przejścia z IPv4 na IPv6, takie jak ręczny tunel IPv6, tunel 6 do 4, tunel ISATAP, tunel GRE i automatyczny tunel zgodny z IPv4
iPCA Dodaje oznaczenia na pakietach usług, aby zmierzyć liczbę utraconych pakietów i współczynniki utraty pakietów w czasie rzeczywistym przy zerowym ładunku
Mierzy liczbę utraconych pakietów i współczynniki utraty pakietów na poziomie sieci i urządzeń w sieciach warstwy 2 i 3
SVF Do 256 klientów (przełączników dostępu) i 4096 punktów dostępowych zwirtualizowanych w jednym urządzeniu
Dwupoziomowa konstrukcja AS
Ujednolicone zarządzanie na urządzeniach Huawei i innych urządzeniach
Wydajność buforowania Do 200 ms na port
Współdziałanie Drzewo opinające oparte na sieci VLAN (VBST) (współpracujące z PVST, PVST+ i RPVST)
Protokół negocjacji typu łącza (LNP) (zbliżony do DTP)
Protokół centralnego zarządzania siecią VLANl (VCMP) (zbliżony do VTP)

Aby uzyskać szczegółowe certyfikaty współdziałania i raporty z testów, kliknij TUTAJ.

1. Treść dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji informacji.

Zasoby

Technical Support

TOP