Wyszukaj

Opis

  • Opis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Wsparcie techniczne
  • Dla partnerów

Przełączniki serii CloudEngine S12700E

Przełączniki CloudEngine S12700E obsługują przełączanie na bardzo dużą skalę, konwergencję sieci przewodowych i bezprzewodowych i rozwiązania typu full stack, a także umożliwiają bezproblemową modernizację na poziomie rdzenia zaawansowanych sieci kampusowych. Te wielofunkcyjne urządzenia stanowią najważniejsze przełączniki rdzeniowe w ofercie CloudCampus firmy Huawei — umożliwiają tworzenie uproszczonych, inteligentnych sieci kampusowych skoncentrowanych na jakości usług.

Ultra-Broadband Interconnection

Ogromna przepustowość

Zapewnij niezrównaną przepustowość w rdzeniu sieci kampusowej. Dzięki wykorzystaniu mikroukładów przełączniki CloudEngine S12700E zapewniają największą w branży przepustowość na gniazdo oraz największą gęstość portów 100 GE. Technologia przełączania komórek umożliwia przełączanie nieblokujące oraz eliminuje utratę pakietów.

Business Continuity

Konwergencja technologii przewodowych i bezprzewodowych

Uprość operacje dzięki konwergencji sieci przewodowych i bezprzewodowych. Zunifikowanie zarządzania użytkownikami i zasad sieci przewodowych i bezprzewodowych umożliwia wdrożenie kontroli jakości na podstawie użytkowników i aplikacji. Jedno urządzenie CloudEngine S12700E pozwala na zarządzanie ponad 50 tys. użytkowników bezprzewodowych oraz 10 240 bezprzewodowych punktów dostępu.

Smooth Evolution

Obsługa rozwiązań typu full stack

W łatwy sposób modernizuj usługi bez konieczności wymiany sprzętu dzięki w pełni programowalnym mikroukładom Solar. CloudEngine S12700E zapewnia również wiele otwartych interfejsów programowania oraz wykorzystuje ścisłą współpracę w ekosystemie celem umożliwienia bezproblemowej modernizacji istniejących sieci klientów oraz ich połączenia.

Specyfikacje¹

Model CloudEngine S12700E-4 CloudEngine S12700E-8 CloudEngine S12700E-12
Wydajność przekazywania 14 400 Mp/s 28 800 Mp/s 43 200 Mp/s
Wydajność przełączania2 19,2 Tb/s / 28,8 Tb/s 38,4 Tb/s / 57,6 Tb/s 57,6 Tb/s / 86,4 Tb/s
Gniazda MPU 2 2 2
Gniazda SFU 2 4 4
Gniazda kart usług 4 8 12
Gniazda wentylatorów 2 4 5
Usługi bezprzewodowe Zarządzanie do 10 tys. punktów dostępu
Kontrola dostępu do punktów dostępu, zarządzanie domeną i szablonami konfiguracji punktów dostępu
Zarządzanie kanałami radiowymi, wspólna konfiguracja statyczna i scentralizowane zarządzanie dynamiczne
Podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwa i zarządzania użytkownikami
CAPWAP, lokalizacja znacznika/terminalu i analiza spektrum
iPCA Gromadzenie danych statystycznych o liczbie utraconych pakietów i współczynniku utraty pakietów na poziomie sieci i urządzenia
Super Virtual Fabric (SVF) Do 10 tys. klientów (przełączniki dostępowe i punkty dostępu) zwirtualizowanych w jednym urządzeniu
Obsługa dwuwarstwowej architektury klienta
Pomiędzy głównym urządzeniem SVF i klientami można stosować urządzenia innych producentów
VXLAN Bramy VXLAN L2 i L3
Bramy centralne i rozproszone
BGP-EVPN
Konfiguracja z wykorzystaniem protokołu NETCONF
Współdziałanie VBST (współdziałający z PVST, PVST+ i RPVST)
LNP (zbliżony do DTP)
VCMP (zbliżony do VTP)
Szczegółowe informacje o certyfikatach współdziałania i sprawozdania z badań są dostępne tutaj.

1. Oferta dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji oferty.

2. Wartość przed ukośnikiem (/) odnosi się do bieżącej możliwości przełączania, podczas gdy wartość po ukośniku (/) oznacza gotowość przełączania sprzędu.

Zasoby

Technical Support

TOP