This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our privacy policy>Search

Wyszukaj
  • data management banner pc 001

    Pakiet narzędzi do konsolidacji pamięci masowej centrum danych

    Konsolidacja i zarządzanie wieloma centrami danych w jednym miejscu

Opis

  • Opis
  • Produkty

Kompleksowe zarządzanie zasobami pamięci masowej

Pakiet narzędzi do konsolidacji pamięci masowej centrów danych Huawei szybko konsoliduje zasoby pamięci masowej wielu centrów danych, poprawiając wydajność obsługi i zmniejszając koszty zarządzania.

Chip Development

Silnik planowania oparty na sztucznej inteligencji

• Wgląd w infrastrukturę IT jednym kliknięciem;
• Identyfikacja ryzyka związanego z pojemnością, wydajnością, odtwarzaniem po awarii i cyklem życia z wyprzedzeniem;
• Analiza trendów w branży;
• Precyzyjne planowanie i ewolucja IT, zmniejszające CAPEX o 30%.

Active Tuning

Bezproblemowa migracja danych

• Migracja we wszystkich zastosowaniach, w tym SAN, NAS, obiekty i maszyny wirtualne;
• Zawsze dostępne rozwiązanie migracji online;
• Automatyczna migracja oparta na narzędziach, zwiększająca wydajność 10-krotnie.

Digital Operations

Zarządzanie zasobami pamięci masowej w jednym miejscu

• Zarządzanie pulą zasobów w oparciu o SLA, poprawiające wykorzystanie zasobów o 30%;
• Wiele proaktywnych zastosowań obsługi opartych na sztucznej inteligencji, zapewniających 5x szybszą obsługę;
• Otwarta architektura do szybkiej integracji systemów IT przedsiębiorstwa.

Produkty

TOP