Wyszukaj
  • s12700

    Elastyczne przełączniki serii S12700

Opis

  • Opis
  • Cechy
  • Specyfikacje
  • Zasoby
  • Wsparcie techniczne
  • Dla partnerów

Elastyczne przełączniki serii S12700

Zaprojektowane z myślą o sieciach kampusowych nowej generacji, zwinne przełączniki rdzeniowe z serii Huawei S12700 mają w pełni programowalną architekturę, aby jak najlepiej sprostać szybko zmieniającym się potrzebom usług, umożliwiając elastyczne i szybkie udostępnienie nowych usług w ciągu sześciu miesięcy.

Seria zapewnia wysokowydajne usługi przełączania w warstwie 2 i 3, obsługuje miliony urządzeń i spełnia potrzeby związane z ewolucją sieci kampusu w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Wbudowane funkcje kontrolera dostępu (AC) bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) o dużej pojemności zapewniają konwergencję przewodową i bezprzewodową, eliminując wąskie gardło przepustowości związane z zasilaczami AC.
Deployment Automation

Pełne programowanie

Wykorzystuje w pełni programowalną architekturę, umożliwiającą elastyczne i szybkie udostępnianie nowych usług w ciągu sześciu miesięcy.

Network-Wide Collaboration

Wpisy sprzętu na poziomie miliona

Obsługuje do 1 mln pozycji MAC, 3 mln pozycji FIB i 1 mln pozycji NetStream i zapewnia obsługę do 8x100GE i 16x40GE kart wysokiej gęstości, idealnie przystosowując się do wzrostu ilości terminali i usług w sieciach MAN, uczelniach wyższych i dużych przedsiębiorstwach.

Converged Policies

Unifikowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

Obsługuje natywne sieci AC oraz do 10 tys. punktów dostępu. Wydajność w zakresie przekazywania bezprzewodowego osiąga 4 Tb/s dla jednego urządzenia. Technologia SVF (Super Virtual Fabric) wirtualizuje przełączniki rdzeniowe/agregacyjne oraz przełączniki dostępowe i bezprzewodowe punkty dostępu w jednym urządzeniu, co znacznie upraszcza zarządzanie siecią.


Specyfikacje¹

Specyfikacje S12704 S12708 S12712
Wydajność przełączania 4,88/16,08 Tb/s 12,32/44,96 Tb/s 17,44/44,96 Tb/s
Tempo przekazywania pakietów 3 120/4 560 Mp/s 6 240/30 240 Mp/s 9 120/30 240 Mp/s
Gniazda MPU 2 2 2
Gniazda SFU 2 4 4
Gniazda kart serwisowych 4 8 12
CSS2 zapasowe rozwiązanie 1+N MPU w klastrze
przepustowość klastra do 1,92 Tb/s, 4 μs opóźnienia transmisji wewnątrz obudowy
Zarządzanie siecią bezprzewodową natywna sieć AC
kontrola dostępu do punktów dostępu, zarządzanie regionem i profilami punktów dostępu
zarządzanie profilem radiowym, wspólna konfiguracja statyczna i centralne zarządzanie dynamiczne
podstawowe usługi WLAN, QoS, bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie użytkownikami ujednolicone zarządzanie użytkownikami
uwierzytelnianie 802.1x, MAC i portali
opłaty oparte na wolumenie ruchu i czasie spędzonym w sieci
uwierzytelnianie użytkowników oparte na grupach użytkowników, domenach i okresach
iPCA funkcja dodaje znaczniki do pakietów usług, mierzące liczbę straconych pakietów i współczynnik utraty pakietów w czasie rzeczywistym, nie zwiększając obciążenia
mierzy liczbę straconych pakietów i współczynnik utraty pakietów w sieci oraz dla poziomów urządzeń w sieciach warstwy 2 i warstwy 3
SVF2.0 do 10 tys. klientów (przełączniki dostępowe i punkty dostępu) połączonych wirtualnie w jedno urządzenie
2–poziomowa struktura AS
wspólne zarządzanie urządzeniami Huawei i innych producentów
Współdziałanie drzewo zasięgu na bazie sieci VLAN (VBST) (współdziałające z PVST, PVST+ i RPVST)
protokół negocjacji typu łącza (LNP) (zbliżony do DTP)
protokół centralnego zarządzania siecią VLAN (VCMP) (zbliżony do VTP)

Szczegółowe informacje o certyfikatach współdziałania i sprawozdania z testów są dostępne TUTAJ.

1. Oferta dotyczy tylko regionów poza Chinami kontynentalnymi. Huawei zastrzega sobie prawo do interpretacji oferty.

Zasoby

Technical Support

TOP