Jeśli potrzebujesz pomocy, kliknij tutaj:
MENU
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Routery
 • Zabezpieczenia sieci
 • Przełączniki
 • WLAN
 • Inteligentne sieci IP
 • Sieć autonomicznej jazdy
 • Rozwiązanie sieci kampusowej
 • Rozwiązanie sieci centrum danych
 • Rozwiązanie CloudWAN
 • Rozwiązanie EC-IoT
 • Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
All
Bezpieczeństwo sieci
Zapora i brama zabezpieczeń warstwy aplikacji
Systemy ochrony przed DDoS
Zapobieganie APT na podstawie analizy Big Data
Zarządzanie bezpieczeństwem
Routery
Routery Serii NE
Wielousługowe bramy sterujące serii ME
Wielousługowe platformy transportu pakietów
Routery dostępowe serii AR
Zwinne bramy serii AR
Zabezpieczenia sieci
Przełączniki
Przełączniki kampusowe Overview
Overview
Przełączniki dla centrów danych Overview
Analizatory sieci
WLAN
Wewnętrzne punkty dostępu
Zewnętrzne punkty dostępu
Kontrolery dostępu
Seria produktów dostosowanych do konkretnych scenariuszy
Akcesoria Overview
Inteligentne sieci IP
Sieć autonomicznej jazdy
Rozwiązanie sieci kampusowej
Bezpieczeństwo sieci kampusowych
Uniwersalne WLAN
Rozwiązanie sieci centrum danych
AI Fabric - ultraszybka sieć Ethernet
Zabezpieczenie centrum danych w chmurze
Rozwiązanie CloudWAN
IP WAN
SD-WAN
Rozwiązanie EC-IoT
Oprogramowanie do analizy i zarządzania siecią
System zarządzania i kontroli kampusu ADN
System zarządzania i kontroli centrum danych ADN
System zarządzania i kontroli SD-WAN ADN
Systemu zarządzania i kontroli dostępu ADN
System zarządzania i kontroli optycznego ADN
System zarządzania i kontroli WAN ADN
 • Transmisja optyczna
 • Dostęp optyczny
 • Terminale optyczne
 • Połączenie centrum danych
 • Rozwiązanie sieciowe Campus OptiX Huawei
 • Optyczne rozwiązanie transmisji
 • Enterprise Transmission Access Management and Analysis Software
All
Transmisja optyczna
Systemy transportowe WDM
Dostęp optyczny
Terminale optyczne
Moduły sieci optycznej
Terminale sieci optycznej
Dostęp NCE
Połączenie centrum danych
Systemy transportowe WDM Overview
Rozwiązanie sieciowe Campus OptiX Huawei
Optyczne rozwiązanie transmisji
Enterprise Transmission Access Management and Analysis Software
 • Contactless and Automatic O&M for OceanStor All-Flash Storage
 • Pamięć OceanStor do masowego sekwencjonowania genomu
 • Pamięć masowa flash OceanStor
 • Hybrydowa pamięć masowa flash
 • distributed-storage
 • HCI
 • Zarządzanie danymi
 • Wysokowydajne rozwiązanie do przechowywania danych
 • Oddzielone rozwiązanie Big Data do pamięci masowej i obliczeniowej
 • Dr AI Cube
All
 • Serwery - inteligentne komputery
 • Rozwiązanie sieci centrum danych w chmurze
 • Systemy chmurowe i Big Data
 • Rozwiązanie połączenia centrum danych
All
Serwery - inteligentne komputery
Serwery inteligentne Overview
Serwer TaiShan Overview
Kunpeng Basic Hardware and Software Overview
Ascend Overview
Serwery inteligentne Overview
Oprogramowanie do zarządzania serwerem Overview
Serwer TaiShan Overview
Rozwiązanie sieci centrum danych w chmurze
Systemy chmurowe i Big Data
Rozwiązanie połączenia centrum danych
 • Platforma wideokonferencyjna Huawei CloudLink
 • Punkty końcowe teleobecności Huawei
 • IdeaHub Huawei
 • Huawei IdeaHub Board
All
Platforma wideokonferencyjna Huawei CloudLink
Punkty końcowe teleobecności Huawei
HUAWEI CloudLink Telepresence Overview
Mobile/PC Client
Punkty końcowe konferencji serii TE Overview
Kamery HD Overview
IdeaHub Huawei
Huawei IdeaHub Board
 • Platforma integracji hybrydowej ROMA
All
 • Edukacja
 • Energia
 • Finanse
 • Administracja
 • Opieka zdrowotna
 • Serwis internetowy
 • Produkcja
 • Handel
 • Transport
All
Edukacja
Kształcenie na odległość
Klasa w chmurze
Krajowa sieć badań i edukacji
Edukacyjne centrum danych w chmurze
Sieć kampusowa
Energia
Sieć inteligentna Overview
Ropa i gaz Overview
Finanse
Administracja
Opieka zdrowotna
E-Szpital
Regionalna opieka zdrowotna
Wielokanałowa telemedycyna HD
Serwis internetowy
Dostawcy usług internetowych
Centrum danych wielu najemców | Dostawcy usług zarządzanych
Dostawca treści internetowych
Produkcja
Wymagania indywidualne
Projektowanie i symulacja
Planowanie i analityka
Produkcja cyfrowa
Usługi posprzedażowe
Handel
Inteligentny sklep
Transport
Cyfrowa kolej
Inteligentny transport zbiorowy
Inteligentne lotnisko Overview