Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Huawei

Έξυπνες Μεταφορές σε έναν έξυπνο κόσμο

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και αστικό κόσμο, οι μεταφορές είναι σημαντικές. Πράγματι, τα συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών πρέπει να είναι αξιόπιστα, αποτελέσματικά και ασφαλή — και οικολογικά.

Οι τεχνολογίες της Huawei βοηθούν στο σχεδιασμό και εφαρμογή έξυπνων υποδομών για τις μεταφορές — από σιδηροδρομικά και αστικά σιδηροδρομικά δίκτυα, σε έξυπνα αεροδρόμια — χρησιμοποιώντας cloud computing, big data, Internet of Things (IoT), agile networking, eLTE, και GSM-R.

Προωθώντας την αυξημένη χρήση ICT στη βιομηχανία μεταφορών, η Huawei βοηθάει στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μεταφορών, καθιστώντας το ταξίδι πιο άνετο, ασφαλές και πιο αποτελεσματικό.

 • Ψηφιακός Σιδηρόδρομος

 • Digital Urban Rail

 • Smart Airport

Δίκτυο επικοινωνιών για σιδηροδρόμους
Περιλαμβάνει ασύρματα δίκτυα GSM-R, υβριδικά δίκτυα μετάδοσης MSTP και ευρυζωνική σύνδεση πολλαπλών υπηρεσιών.
Πλατφόρμα Cloud Αστικού Σιδηροδρόμου
Μία έξυπνη πλατφόρμα cloud που επιταχύνει τη μετάβαση από λειτουργίες μονής – σε πολλαπλής γραμμής για έξυπνους αστικούς σιδηροδρόμους.
integrated operating center
One Map για λειτουργίες αεροδρομίου
Η λύση One Map για τις λειτουργίες του αεροδρομίου χρησιμοποιεί τη ψηφιακή πλατφόρμα Horizon Digital Platform ώστε να εφαρμόσει μία προσέγγιση 360° που περιλαμβάνει σενάρια και διαδικασίες σε όλο το φάσμα του αεροδρομίου.

Λύσεις

 • solutions 01

  Digital Railway

  Η Λύση Digital Railway αναπτύσσει έξυπνο O&M, έξυπνους σταθμούς και έξυπνες εφαρμογές κινητικότητας με τη χρήση δικτυακών τεχνολογιών μαζί με cloud, IoT, big data, AI, intelligent vision, digital power, κλπ
 • solutions 02

  Ψηφιακός Αστικός Σιδηρόδρομος

  Η Έξυπνη Λύση Urban Rail παρέχει universal συνδεσιμότητα για αστικούς σιδηροδρόμους μέσω προηγμένων τεχνολογιών όπως LTE-M, Wi-Fi 6, Liquid OTN, AI, big data, IoT, intelligent vision.
 • solutions 03

  Έξυπνο Αεροδρόμιο

  Η λύση Έξυπνου Αεροδρομίου ενισχύει την ικανοποίηση πελατών και διασφαλίζει αποδοτικές λειτουργίες, ενσωματώνοντας τεχνολογίες όπως AI, cloud, big data κλπ.