Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:
Huawei

Έξυπνες Μεταφορές σε έναν έξυπνο κόσμο

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο και αστικό κόσμο, οι μεταφορές είναι σημαντικές. Πράγματι, τα συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών πρέπει να είναι αξιόπιστα, αποτελέσματικά και ασφαλή — και οικολογικά.

Οι τεχνολογίες της Huawei βοηθούν στο σχεδιασμό και εφαρμογή έξυπνων υποδομών για τις μεταφορές — από σιδηροδρομικά και αστικά σιδηροδρομικά δίκτυα, σε έξυπνα αεροδρόμια — χρησιμοποιώντας cloud computing, big data, Internet of Things (IoT), agile networking, eLTE, και GSM-R.

Προωθώντας την αυξημένη χρήση ICT στη βιομηχανία μεταφορών, η Huawei βοηθάει στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μεταφορών, καθιστώντας το ταξίδι πιο άνετο, ασφαλές και πιο αποτελεσματικό.

  • Ψηφιακός Σιδηρόδρομος

  • Digital Urban Rail

  • Smart Airport

Δίκτυο επικοινωνιών για σιδηροδρόμους
Περιλαμβάνει ασύρματα δίκτυα GSM-R, υβριδικά δίκτυα μετάδοσης MSTP και ευρυζωνική σύνδεση πολλαπλών υπηρεσιών.
Urban Rail Cloud Platform
A smart cloud platform to accelerate the transition from single- to multi-line operations for smart urban rail.
integrated operating center
One Map for Airport Operations
The One Map for Airport Operations Solution uses the Horizon Digital Platform to implement a 360° approach, encompassing the full spectrum of airport scenarios and processes.