Αναζήτηση
  • enterprise cloud core banner pc

    Enterprise Cloud Core

    Ένας αξιόπιστος και έξυπνος κόμβος για τα ιδιωτικά εταιρικά δίκτυα

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Λύσεις

Enterprise Cloud Core

Το δίκτυο core είναι ο κόμβος ενός ιδιωτικού δικτύου. Μέσω των δικτύων packet core, η Huawei παρέχει μια εξαιρετικά αξιόπιστη πλατφόρμα σύνδεσης και προώθησης δεδομένων βιομηχανικών εφαρμογών για πελάτες σε τομείς όπως η κυβέρνηση, οι μεταφορές, η ηλεκτρική ενέργεια και η μεταποίηση. Μέσω δικτύων voice core, η Huawei παρέχει μια πλατφόρμα επικοινωνιών πολυμέσων που υποστηρίζει πολλαπλές υπηρεσίες και τρόπους πρόσβασης για πελάτες από κυβερνήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Μέσω του υβριδικού βίντεο, η Huawei παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης βίντεο που καλύπτει την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση βίντεο για πελάτες σε κλάδους όπως το ράδιο και η τηλεόραση, τα μέσα ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, καθώς και ο πολιτισμός και ο τουρισμός.

Επιλέξτε την κατάλληλη λύση

packet core network list

Packet core network

4G and 5G industry private networks are accelerating the realization of intelligent emergency communications, next-generation railway communications, smart power grids, and smart manufacturing. As the hub of industry private networks, packet core networks play a pivotal role. Industry customers need a dedicated packet core network that is highly reliable, secure, and scalable, and supports smooth evolution and various industry applications.

voice core network list

Voice core network

Conventional office phone systems are becoming obsolete. Government and enterprise customers need a new broadband voice system that is secure, reliable, and easy to deploy, that supports voice and video services as well as mobile and fixed access. Voice core networks based on the next-generation IMS architecture are compatible with conventional office phone systems and are ready to support future mobile (VoLTE, VoNR, VoWiFi) and fixed (VoBB) broadband multimedia communications for industry customers.

converged video list

Convergent Video

As we embrace social-oriented, immersive, and ultra-HD video services, users can now enjoy diverse experiences such as free viewpoint, multi-viewpoint, 8K VR, 3D, and video communication interaction, on top of traditional video streaming. The hybrid video system is integrated and upgraded in terms of production, distribution, and consumption, opening up new development space for customers in industries such as radio and television, media and entertainment, and culture and tourism.

TOP