Αναζήτηση
  • hci banner pc

    Hyper-Converged Infrastructure (HCI)

    Αξιοπιστία, Κάλυψη για όλα τα σενάρια, έξυπνο O&M

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Χαρακτηριστικά
  • Προϊόντα
  • Έργα Αναφοράς
  • Ενημερωτικό Υλικό
hci overview pc

Γιατί να επιλέξετε το HCI;

Η ραγδαία ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων υπηρεσιών. Καθώς οι υπηρεσίες βελτιώνονται, αυξάνονται σε όγκο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτόχρονη υλοποίηση όλων των στοιχείων της υποδομής ΤΠ. Ως αποτέλεσμα, οι καινοτόμες επιχειρήσεις απαιτούν agile και ευέλικτες υποδομές ΤΠ.  

Οι επιχειρήσεις παράγουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες δεδομένων σε διάφορα υποκαταστήματα, τα οποία συχνά διαθέτουν πολύπλοκα περιβάλλοντα, βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαθέτουν μοναδικά βιομηχανικά χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, τα data centers που αναπτύσσονται στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να έχουν εύκολη διαχείριση.  

Ο παγκόσμιος στόχος της επίτευξης ουδετερότητας άνθρακα οδηγεί τις υποδομές ΤΠ να γίνουν πιο πράσινες. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν όλο και περισσότερο την ανάπτυξη HCI στα data centers τους χάρη στους agile και αποδοτικούς πόρους και την απλοποιημένη διαχείριση.

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμένα για data centers, τα προϊόντα HCI της Huawei ενώνουν τους υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους, εφαρμόζουν loading κατά απαίτηση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση μετά από καταστροφή. Χρησιμοποιεί έξυπνο λογισμικό διαχείρισης και έξυπνους αλγόριθμους που ταιριάζουν σε διάφορες βιομηχανίες για να καλύψουν όλα τα σενάρια από τα data centers έως τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων. Διαθέτει ευέλικτη αρχιτεκτονική, ισχυρές επιδόσεις, αξιοπιστία και αποδοτικότητα.

Intelligence on Demand

Επεκτάσιμη Αρχιτεκτονική

• Composable disaggregated infrastructure (CDI): υποστηρίζει την ανεξάρτητη επέκταση χωρητικότητας για πόρους υπολογισμού και storage, μειώνοντας την ανάγκη για σχεδιασμό και επιτρέπει τη γραμμική επέκταση κατά απαίτηση.
• Έξυπνο QoS: πόροι storage και computing power, καθώς και κατανομή πόρων κατά απαίτηση.
• x86/Kunpeng dual ecosystems
• Συνεργασία πολλαπλών cloud: διασύνδεση cloud

optimize business experience

Ισχυρή Απόδοση

• Το SmartDPU συμβάλλει στην απελευθέρωση της υπολογιστικής ισχύος της CPU, με αποτέλεσμα την αύξηση της πυκνότητας υπολογιστικής ισχύος κατά 20% και 120.000 IOPS ανά node.
• Υψηλό ratio (μέγιστο 22+2) EC, διαθέσιμο ratio χωρητικότητας μέχρι 91% 
• Ανακατασκεύ υψηλής ταχύτητας (15-λεπτά)

icon secure reliable

Αξιοπιστία

• Αρχιτεκτονικές cross-cluster active-active (A-A) architectures και συγχρονισμένη αντιγραφή
• Δυνατότητες full-stack A-A συμπεριλαμβανομένων οπτικοποίησης A-A
• Λύση lightweight security container
• Έξυπνος έλεγχος υγείας και ανίχνευση σφαλμάτων

Highly Reliable Transmission

Απλό

• All-in-one, ολοκληρωμένο 5U dedicated hardware
• Deduplication & compression + data reduction, μείωση του κατώτατου ορίου για all-flash storage
• Διαχείριση full-stack one-stop για 20,000+ τοποθεσίες, one-click O&M, δεν απαιτεί on-site προσωπικό IT

Προϊόντα

fusioncube 1000 v3

FusionCube 1000 Cabinet

Το FusionCube 1000 Cabinet της Huawei είναι μία λύση υποδομής IT one-stop branch για ROBO με σενάρια vertical βιομηχανιών που μπορούν να αναπτυχθούν στα γραφεία.

FusionCube 1000

FusionCube 1000 (Hypervisor) & FusionCube 1000 (Data)

Υποδομή αποθήκευσης δεδομένων — βασισμένη στη συγκλίνουσα αρχιτεκτονική που διαθέτει μία μηχανή distributed storage, λογισμικό οπτικοποίησης και λογισμικό διαχείρισης cloud — η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε σενάρια Hybrid workloads.

products2

FusionCube Software

FusionCube Software provides hyper-converged software capabilities, including virtualization, storage, and management. Integrated with partner servers, it provides a full-stack Information Technology (IT) solution.

Έργα Αναφοράς

Ενημερωτικό Υλικό

TOP