Αναζήτηση
  • network analysis banner pc1

    Λογισμικό Διαχείρισης & Ανάλυσης Δικτύου

    Διαχείριση του δικτύου, αυτόματα και έξυπνα.

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Προϊόντα
  • Ενημερωτικό Υλικό

Αυτόνομο δίκτυο διαχείρισης και σύστημα ελέγχου iMaster NCE

Το iMaster NCE είναι ο «εγκέφαλος» του Intent-Driven Network (IDN) της Huawei. Ενσωματώνει τη διαχείριση, τον έλεγχο και τις λειτουργίες ανάλυσης δικτύου. Το iMaster NCE περιλαμβάνει 4 κινητήριες δυνάμεις: Πρόθεση, Αυτοματισμό, Ανάλυση και Ευφυϊα. Αυτές οι 4 δυνάμεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επιτρέποντας στο iMaster NCE να παρέχει ανοιχτά northbound APIs ώστε να λάβει business intent καθώς και να συλλέξει δεδομένα δικτύου σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεμετρίας, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αντίγραφο βασισμένο στο ενοποιημένο μοντέλο δεδομένων. Το iMaster NCE αξιοποιεί AI και big data ώστε να επαληθεύσει το εταιρικό Intent και να εφαρμόσει προληπτικό O&M των φυσικών δικτύων με την υπηρεσία αυτοματισμού Intent-driven. Το iMaster NCE έχει σχεδιαστεί για σενάρια όπως data centers, εταιρικά campus, και εταιρικές ιδιωτικές γραμμές, καθιστώντας τα δίκτυα πιο απλά, έξυπνα, ανοιχτά και ασφαλή και επιταχύνει τον εταιρικό μετασχηματισμό της υπηρεσίας και την καινοτομία.

whyhuawei pc 1
Κορυφαία Τεχνολογία

Ενσωματώνει τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ανάλυση για την επίτευξη του αυτοματισμού υπηρεσιών.

whyhuawei pc 2
Παγκόσμια εμπορική χρήση

Έχει αναπτυχθεί σε περισσότερες από 120 χώρες και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 190 εταιρείες από τις Fortune Global 500 και σε περισσότερα από 2800 data centers.

whyhuawei pc 3
Ανοιχτό Οικοσύστημα

Διασύνδεση με τρίτους παρόχους και πλατφόρμες, ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος μέσω συνεργασίας με πάνω από 30 διεθνώς αναγνωρισμένες επιχειρήσεις.

Επιλέξτε τον Καλύτερο Controller για την Επιχείρησή Σας

Campus ADN Management and Control System

Data Center ADN Management and Control System

WAN ADN Management and Control System

Access ADN Management and Control System

Optical ADN Management and Control System

Ενημερωτικό Υλικό

TOP