Αναζήτηση
  • banner pc

    Έξυπνος Σιδηρόδρομος

    Οι ΤΠΕ νέας γενιάς αποτελούν το θεμέλιο για τους σιδηροδρόμους του μέλλοντος

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Λύσεις
  • Έργα Αναφοράς
  • Ειδήσεις και Events
railway overview pc

Οι έξυπνες σιδηροδρομικές λύσεις της Huawei οδηγούν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας

Η Huawei βοηθάει τους σιδηροδρόμους να δημιουργήσουν έξυπνα συστήματα που καλύπτουν εφαρμογές, κόμβους, συνδεσιμότητα και αλληλεπίδραση. Οι λύσεις μας σάς επιτρέπουν να συλλέγετε και να αναλύετε ολοκληρωμένα δεδομένα σιδηροδρόμων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας και τη βελτιστοποίηση κάθε μέρους της λειτουργίας.

Οι πελάτες μας επωφελούνται από τις έξυπνες λειτουργίες και διαχείριση παράλληλα με τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μεταφορές στο σιδηροδρομικό δίκτυο να είναι πιο ασφαλείς, γρήγορες και πιο πράσινες.

Virtual Access Network

Ολοκληρωμένη Αντίληψη

Οι λύσεις μας εντοπίζουν και συλλέγουν δεδομένα από όλες τις κινητές συσκευές και τις σταθερές εγκαταστάσεις στο σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και από το περιβάλλον και τους κινδύνους ασφαλείας.

Ultra-Broadband Interconnection

Συνεχής διασύνδεση

Εύκολη διαμοίραση δεδομένων μεταξύ ανθρώπων και συστημάτων. Οι λύσεις μας δημιουργούν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για data aggregation και αλληλεπίδραση δεδομένων σε όλα τα συστήματα και υποσυστήματά σας.

Ενεργή μάθηση

Γρήγορη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς, της λειτουργίας και του περιβάλλοντος. Οι λύσεις μας συγκεντρώνουν και ρυθμίζουν τα δεδομένα των σιδηροδρόμων, βοηθώντας σας να συλλέξετε πολύτιμα στοιχεία και δείγματα για τυχόν σφάλματα. Επίσης, δημιουργούμε μοντέλα δεδομένων και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ενεργοποίηση της ενεργής μάθησης.

optimize business experience

Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων

Οι λύσεις μας εξάγουν σημαντικές πληροφορίες αναλύοντας έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, βοηθώντας σας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων όσον αφορά τις λειτουργίες, τη διαχείριση πόρων, τις κατασκευές κ.ά.

Λύσεις

tfds

Smart Railway TFDS Solution

Precisely identify faults and streamline operations with the Huawei Pangu Railway Model.

banner bequoted 02

Smart Railway Perimeter Detection Solution

Precisely detect external intrusions through multi-dimensional awareness, convergence, and AI.

integrated network banner bequoted

Operational communication Network for Rail

Including GSM-R wireless networks, hybrid MSTP transmission networks, and multi-service broadband access.

banner bequoted

Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) Solution

Providing secure and reliable basic networks for railways, enriching industry applications, and facilitating their digital transformation.

Έργα Αναφοράς

News and Events

TOP