Αναζήτηση

Παρουσίαση

 • Παρουσίαση
 • Λύσεις
 • Προϊόντα
 • Ενημερωτικό Υλικό

Οι 3 Μετασχηματισμοί IT, Οδηγούν στην εξέλιξη
του Ethernet των DCNs

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποκτά δύναμη, τα δεδομένα έχουν γίνει ένας σημαντικός παράγοντας για την παραγωγή. Τα data centers, υπεύθυνα για data computing, storage και forwarding, έχουν γίνει το πιο σημαντικό κομμάτι για την ψηφιακή υποδομή. Ως αποτέλεσμα, η αρχιτεκτονική data center Information Technology (IT), τα computing units, και τα μέσα storage υποβάλλονται σε αλλαγές οδηγώντας έτσι τα Data Center Networks (DCNs) στην εξέλιξη από multi-protocol σε all-Ethernet.

whyhuawei pc 1
Εύκολη Ανάπτυξη

Γρήγορο rollout υπηρεσιών

whyhuawei pc 2
Εύκολο O&M

Διασφάλιση Υπηρεσιών

whyhuawei pc 3
Εύκολη Εξέλιξη

Εύκολη αναβάθμιση αρχιτεκτονικής

Λύσεις

adn bequoted

Data Center Autonomous Driving Network

Huawei's autonomous driving DCN solution provides full-lifecycle automation and intelligent O&M capabilities for data center networks. Built on a host of cutting-edge technologies, such as open programmability framework, service orchestration platform, digital twin, and knowledge graph, the solution enables unified O&M of multiple data centers, multiple clouds, and heterogeneous networks instead of single-vendor networks.

hof bequoted

Lossless Ethernet Storage Network for Data Centers

Huawei's NoF+ Intelligent Lossless Storage Network Solution features high bandwidth, low latency, and easy maintenance, making it the best choice in the all-flash era.
The lossless Ethernet-based NoF+ network introduces the unique iLossless algorithm to fully unleash the computing power, making it possible to build a lossless, highly reliable, and plug-and-play storage network in a data center. This future-proof network enables zero packet loss over long-distance transmission in the intra-city active-active scenario.

Προϊόντα

Products 1

Μεταγωγείς Data Center

Οι μεταγωγείς data center CloudEngine χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές και σε διαφορετικά μεγέθη δικτύων, τόσο σε data centers όσο και σε δίκτυα campus υψηλών προδιαγραφών

product en

iMaster NCE-Fabric

Το iMaster NCE-Fabric είναι μία πλάτφόρμα αυτοματοποίησης και ευφυϊας δικτύου που ενσωματώνει διαχείριση, έλεγχο, ανάλυση και λειτουργίες AI, ώστε να μετατρέπει τον εταιρικό στόχο σε διαμορφώσεις και πολιτικές για το φυσικό δίκτυο.

Products 3

iMaster NCE-FabricInsight

Το Huawei iMaster NCE-FabricInsight είναι μια έξυπνη πλατφόρμα ανάλυσης για δίκτυα data center. Με βάση τις τεχνολογίες ανάλυσης big data, παρέχει στους χρήστες ανάλυση εφαρμογών δικτύου και οπτικοποιημένη παρουσίαση για την εξάλειψη των ορίων μεταξύ εφαρμογών και δικτύων.

 • data center network secondbanner pc 2

  Forrester:
  Κορυφαίες Επιχειρήσεις

  Ανάπτυξη κορυφαίας εταιρικής ανταγωνιστικότητας με αυτόνομο DCN

 • data center network secondbanner pc 1

  Πιστοποιημένο από Tolly Group

  Το πρώτο L3.5 ADN της βιομηχανίας έχει αξιολογηθεί από το Tolly Group

Ενημερωτικό Υλικό

TOP