Αναζήτηση
  • Huawei Ascend Serials Products and Solutions

    Ascend Computing

    Υποδομή AI για όλα τα σενάρια

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Οφέλη
  • Προϊόντα
  • Ενημερωτικό Υλικό
ascend overview pc

Ascend to Pervasive Intelligence

Με βάση τους τη σειρά επεξεργαστών Ascend AI, η λύση Huawei Atlas AI computing παρέχει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων συμπεριλαμβανομένων modules, κάρτες, edge stations, servers και clusters. Η λύση επιτρέπει την υποδομή AI για όλα τα σενάρια στο device-edge-cloud, καλύπτει full-pipeline inference και εκπαίδευση για AI deep learning.

Γιατί τη λύση Huawei Ascend Computing;

Μία ανοιχτή, απλή και αξιόπιστη λύση.

Superior Performance

Ultimate Computing

Αρχιτεκτονική Da Vinci,
η βάση για AI computing

High Efficiency Power Generation

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Απαγωγή θερμότητας για εξαιρετική ενεργειακή απόδοση

Open

Ανοιχτό Οικοσύστημα

Συνεργασία συσκευής-edge-cloud,
Open software και hardware

High Reliability

Ασφαλές, αξιόπιστο

Μία αξιόπιστη πλατφόρμα AI από chips σε συστήματα

Βρείτε το Κατάλληλο Προϊόν

Ενημερωτικό Υλικό

TOP