Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

1 + 3 + X Strategy Enables All-Scenario Smart Offices

The increasing demand for more efficient communication and the emergence of technologies such as 5G, cloud, and AI have led to a new era of smart offices, where work is possible anytime, anywhere.

Huawei Intelligent Collaboration combines more than 20 years of expertise in audio-visual R&D with its powerful cloud and 5G technologies, to develop the “1 + 3 + X” strategy, in turn enabling widespread use of 4K video and AI in combination with productivity tools — establishing all-scenario smart offices.

1 indicates the office digitization and enterprise reconstruction based on WeLink, an intelligent work platform provided by HUAWEI CLOUD.

3 indicates three types of intelligent collaboration devices: the video conferencing series for work conference scenarios, the IdeaHub series for team collaboration, and the intelligent desktop series for home offices.

X represents open cooperation and ecosystems for software and hardware, where Huawei works with ecosystem partners to provide services for enterprise users across diverse industries.

The 1 + 3 + X strategy will bring the digital world to every conference room, office, boardroom, and home.

Choose the Right Collaboration Solution for You

 • advanced video conferencing v3

  Huawei CloudLink Video Conferencing

  Huawei CloudLink Video Conferencing Solution consists of the video conferencing platform and professional-grade telepresence endpoints, providing a converged architecture for connection in all scenarios. The solution features ultra-HD, ultimate intelligence, capacity, security, and reliability, as well as simplified O&M, delivering high-end video conferencing experience.
 • ideahub

  Huawei IdeaHub

  Huawei IdeaHub is an intelligent large screen designed for offices and team collaboration scenarios. It is mainly deployed in conference rooms, executive boardrooms, and open offices — to support enterprise collaboration and productivity.
 • overview 3

  HUAWEI IdeaHub Board

  HUAWEI IdeaHub Board, a 4K soft light screen and smart board designed for collaboration and creation: a space where fresh thinking and new ideas can be brought to life.

Intelligent Collaboration in Various Industries

 • Public Safety3 solutions industries black public safetyGovernment & Public Security
 • Education6 solutions industries black educationEducation
 • Healthcare10 solutions industries black healthcareHealthcare
 • Government12 solutions industries black governmentGovernment
 • intelligent-collaboration-01

  As a civil servant…

  Huawei VC Visual Dispatching Solution enables the management departments to gain a global view, ensuring clear instructions, orderly system, smooth operations, and effective execution.

  Based on the video conferencing platform, Huawei VC Visual Dispatching Solution provides a delayering management environment that comprises hybrid video conferencing, visualized dispatch, and instant instructing capabilities. Together, this helps people across emergency response, public security, and transportation fields deliver better, more visualized management in the face of emergencies or other challenges.

 • industry img 3

  As a high school teacher in a small city...

  Smart education helps us share resources and enhances interactive teaching.

  Multimedia resources prioritize student learning, providing access anytime, anywhere. Video and intelligent technologies, including panoramic view for multiple HD classrooms in the same lecture and recording of lectures by renowned professors, enable interactive teaching and resource sharing. 

 • industry img 4

  As a doctor in a well-known hospital…

  Smart healthcare allows us to research critical illnesses through remote medical teaching while local hospitals deal with less-severe cases.

  Hospitals use 4K HD video conferencing and intelligent collaboration capabilities for remote consultation, medical teaching, remote monitoring, and collaborative office. Smart healthcare is also integrated with the healthcare management system, enabling a digital hospital and regional healthcare platform.

 • industry img 1

  As a customs officer…

  Collaboration for handling government affairs is integral to governments’ service systems.

  The government solution applies to visualized party construction, government affairs training and Office Automation (OA), mobile office, and precise poverty reduction. It offers quick service rollout, usability, and video sharing, allowing convenient and efficient government collaboration.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.

EXPAND