Αναζήτηση

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Τι είναι η Λύση Προστασίας Δεδομένων OceanProtect της Huawei;

Το OceanProtect είναι μία λύση full-lifecycle που παρέχει υπηρεσίες disaster recovery, backup, και αρχειοθέτησης για να σας βοηθήσει με διαφοροποιημένα δεδομένα (diversified data). Εξασφαλίζει μηδενική διακοπή υπηρεσίας, μηδενική απώλεια πακέτου και διατήρηση πληροφοριών για μεγαλύτερο διάστημα.
Προκλήσεις και Τάσεις της Προστασίας Δεδομένων


Ο κόσμος κινείται προς ένα ψηφιακό οικονομικό μοντέλο, καθιστώντας τα δεδομένα έναν βασικό και στρατηγικό πόρο και σημαντικό παράγοντα στην παραγωγή. Τα δεδομένα είναι ο πυρήνας της επιχείρησης καθιστώντας την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια σημαντικές για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Όμως, φυσικές καταστροφές, ιοί, μη εξουσιοδοτημένες εισβολές και προβλήματα σε software και hardware μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων data loss και η επιλογή μίας αποτελεσματικής λύσης προστασίας δεδομένων είναι κρίσιμη.

Με την εξέλιξη των σεναρίων εφαρμογής, καθορίζονται υψηλότερες απαιτήσεις στο επίπεδο προστασίας, αντικειμένων, απόδοσης και κλίμακας. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντική η παροχή μίας ολοκληρωμένης προστασίας σε όλη τη διάρκεια ζωής των δεδομένων.

services
Προστασία Δεδομένων Huawei OceanProtect για όλα τα σενάρια


Αυτή η λύση εφαρμόζει συνολική ανάκτηση hot data, hot backup των δεδομένων, warm archiving των cold data σε όλο τον κύκλο ζωής των δεδομένων. Προσφέρει έξυπνη σύγκλιση για όλα τα σενάρια εξασφαλίζοντας μηδενικές διακοπές υπηρεσιών και μακροπρόθεσμη διατήρηση πληροφοριών, καθιστώντας την ως την έξυπνη επιλογή για τον ψηφιακό κόσμο.


lifecycle

Βρείτε τα Κατάλληλα Προϊόντα

 • solution 0507

  Huawei Data Protection Appliance

  Προϊόντα προστασίας δεδομένων με ολοκληρωμένο λογισμικό, servers και στοιχεία αποθήκευσης, με αποτελεσματική προστασία και γρήγορη χρήση.
 • x8000 x9000 v2

  OceanProtect Backup Storage

  Προσφέρει εξαιρετική απόδοση, αποτελεσματική μείωση, σταθερότητα και αξιοπιστία για να βοηθήσει τους χρήστες σε ενα επιτυχημένο data backup και στη μείωση TCO.
 • images 3 0329

  OceanStor DR Management Software

  Dedicated software διαχείρισης για εταιρικά data centers ώστε να εφαρμόζεται ενοποιημένη διαχείριση DR σε σενάρια active-standby, geo-redundant 3DC, active-active και backup.

DR: Εγγυημένη Λειτουργία υπηρεσίας

Οι λύσεις DR της Huawei ειναι πολυεπίπεδες και ολοκληρωμένες, από υποκείμενα δεδομένα σε εφαρμογές upper layer, και από ένα μονό data center σε πολλά. Βασιμένο σε εκτεταμένη εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο, -όπως υψηλή διαθεσιμότητα (HA), active-standby, active-active, and Three-Data-Center (3DC) – καλύπτει τις απαιτήσεις προτύπων για ανάπτυξη ενός συστήματος DR σε μία σειρά βιομηχανιών εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία υπηρεσιών.

 • Μηδενική Διακοπή Υπηρεσίας

  Η σύγκλιση του Server Area Network-Network Access Server (SAN-NAS) σε συνδυασμό την αρχιτεκτονική gateway-free active-active, διασφαλίζει σταθερή λειτουργία υπηρεσιών με μηδενική διακοπή, ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του συστήματος παραγωγής.

 • Non-Disruptive Failover

  Πρόβλημα υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζει εφαρμογές host links ή upper-layer, στην περίπτωση που το σφάλμα είναι στο storage παραγωγής.

 • Οπτικοποιημένη Διαχείριση

  Απλοποιημένες Operations and Maintenance (O&M) με παγκόσμια οπτικοποιημένη τοπολογία, κεντρική διαχείριση συναγερμού, one-click DR drill and failover.

Backup: Αποτελεσματική Προστασία και Μηδενικές Απώλειες Δεδομένων

Η backup λύση της Huawei παρέχει κεντρικά και all-in-one backup modes για την αποτελεσματική υποστήριξη εφαρμογών όπως βάσεις δεδομένων, file systems και Virtual Machines (VMs). Αυτές οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί για την επίλυση προβλημάτων αναποτελεσματικής υποστήριξης δεδομένων backup, υψηλού Total Cost of Ownership (TCO) και δύσκολη χρήση δεδομένων, διασφαλίζοντας τη διατήρηση δεδομένων κατά τη διάρκεια λειτουργιών.

 • Multi-Stream Engine

  Η αρχιτεκτονική Multi-node distributed parallel διασφαλίζει multi-stream parallel backup και γραμμική απόδοση επέκτασης. Το εμπρόσθιο άκρο αποφορτίζει το Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) στο Network Interface Card (NIC) αποδεσμεύοντας πόρους της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU). Ο παράλληλος προγραμματισμός back-end CPU multi-core παρέχει τη δυνατότητα ειδικών cores μέσω ομαδοποίησης και καταμερισμού εργασιών, βελτιώνοντας την ικανότητα επεξεργασίας nodes.

 • Μείωση δεδομένων

  Ο αλγόριθμος μείωσης δεδομένων βελτιώνει σημαντικά το data reduction ratio

 • Απλοποιημένη Διαχείριση

  Ενοποιημένες πολιτικές προστασίας backup, αντιγραφής και αρχειοθέτησης, — όλες διαθέσιμες σε μια ενοποιημένη πύλη διαχείρισης — βοηθούν στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών προστασίας δεδομένων, απλοποιώντας την ανάκτηση δεδομένων σε τρία μόνο στάδια. Επιπλέον, μια κατανεμημένη μηχανή παγκόσμιας ανάκτησης επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν αρχεία σε μερικά δευτερόλεπτα και να ανακτούν γρήγορα δεδομένα.

Αρχειοθέτηση: Άμεση Πρόσβαση και Γραμμική Επέκταση

Η Huawei παρέχει μία μακροπρόθεσμη λύση αρχειοθέτησης που διαθέτει άμεση πρόσβαση και γραμμική επέκταση για να καλύψη τις απαιτήσεις πελατών για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση cold data και συμμόρφωση με κανόνες.

 • Γρήγορη Πρόσβαση

  Τα αρχειοθετημένα δεδομένα αποθηκεύονται σε δίσκους και είναι προσβάσιμα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται προγραμματισμός ανάγνωσης, quick query και analytics.

 • Γραμμική Επέκταση

  Το archive storage χρησιμοποιεί κατανεμημένη αρχιτεκτονική που υποστηρίζει επέκταση node κατ’απαίτηση. Η χωρητικότητα και απόδοση μπορούν να επεκταθούν γραμμικά, μειώνοντας αποτελεσματικά την αρχική επένδυση και διασφαλίζοντας αρχειοθέτηση δεδομένων.

Έξυπνη Σύγκλιση

Η λύση data-native και προστασίας δεδομένων εφαρμόζει application-oriented DR, backup, και archiving για ενοποιημένη προστασία δεδομένων και διαχείριση, βελτιώνοντας την απόδοση διαχείρισης. Επιπλέον, η ενοποιημένη αρχιτεκτονική storage επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων στην ίδια μορφή για παραγωγή, ανάκτηση από καταστροφές, backup και archiving. Αυτό διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ συστημάτων, τη βελτιστοποίηση χρήσης δεδομένων και την επιτάχυνση της καινοτομίας της υπηρεσίας.