Αναζήτηση
  • banner pc 0720

    Κατασκευές

    Ένα ψηφιακό και έξυπνο μέλλον για τις κατασκευές

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Λύσεις
  • Έργα Αναφοράς

Επαναπροσδιορισμός της Βιομηχανίας

Καθώς οι κατασκευές ενσωματώνονται στην τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ), ο κλάδος μετασχηματίζεται. Πράγματι, οι κατασκευαστικές αναγνωρίζουν πλέον την αξία της ψηφιακής τεχνολογίας ως κινητήριας δύναμης της καινοτομίας.

Οι λύσεις της Huawei για τις κατασκευαστικές χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες ΤΠΕ (ICT) - συμπεριλαμβανομένου του 5G, του cloud computing , των big data και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) - για να βοηθήσουν τους κατασκευαστές στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και στη δημιουργία έξυπνων πλατφορμών έρευνας και ανάπτυξης (R&D), παραγωγής και εφοδιασμού. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που αναδιαμορφώνει ριζικά -και μάλιστα επαναπροσδιορίζει- τον κλάδο.

Λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις σας

solution 01

R&D and Innovation

Digital technologies are integrated with R&D to protect core knowledge assets. These solutions facilitate collaboration among R&D teams and enable more efficient engineering design, simulation, and verification. All this helps enterprises like your accelerate innovation, in turn enhancing competitiveness.

solution 02

Production and Supply

Core production and supply solutions help manufacturers comprehensively manage critical factors, from planning and logistics to quality control and equipment. This allows manufacturers to consolidate their digital foundation, improve management efficiency, and build up core competitiveness.

Έργα Αναφοράς

News and Events

Expert Insight

TOP