Αναζήτηση
 • banner en pc

  Optical Transmission
  — Huawei OptiXtrans

  Ανάπτυξη ευρυζωνικών, απλοποιημένων και έξυπνων εταιρικών δικτύων μεταφοράς.

Παρουσίαση

 • Παρουσίαση
 • Προϊόντα
 • Ειδήσεις και Events
 • Ενημερωτικό Υλικό

Γιατί να επιλέξετε τη Huawei Optical Transmission;

whyhuawei pc 1
Εξαιρετική ταχύτητα

Υψηλή επίδοση 100G/200G/400G, χωρητικότητα μονής ίνας πάνω από 20Τ, οπτική και ηλεκτρική σε μία πλατφόρμα, άνεση στις διαστάσεις του πίνακα και ομαλή εξέλιξη στα 1Τ/2Τ.

whyhuawei pc 2
ΑπλοποιημένοO&M

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και έξυπνη διάγνωση στο δίκτυο για κάθε επίπεδο κάθε στιγμή, κάλυψη υπηρεσίας, οπτικό κανάλι, απόσταση σφάλματος ίνας μεγαλύτερη από 160χλμ.

whyhuawei pc 3
Έξυπνη Διαχείριση

Πρόβλεψη self-service και αυτόματη προσαρμογή ταχύτητας/latency, μειώνοντας το time-to-market κατά 60%.

Επιλέξτε τα Κατάλληλα Προϊόντα για την Επιχείρησή Σας

dc908 new

Huawei OptiXtrans DC908

Διαθέτει απλοποιημένη ανάπτυξη μέσα σε 8 λεπτά, εξαιρετικά ευρυζωνικό και υψηλής ενσωμάτωσης (άνετη αναβάθμιση single-fiber σε 88Τ, επαρκές για τα επόμενα 10 χρόνια), και έξυπνο, προληπτικό O&M.

Μάθετε Περισσότερα

Application Scenarios

Huawei's industry production optical communication network leverages the cutting-edge OTN optical service unit (OSU) technology to build a reliable, simplified, and intelligent optical communication solution and ultimately facilitate the digital transformation of production networks.
The national all-optical backbone network leverages the high bandwidth, long distance, and high reliability empowered by Huawei's advanced optical technologies. In this way, it supports the construction of national backbone networks, interconnecting national, state, and city networks, bridging the digital divide, and promoting national economy and people's livelihood.
Huawei OptiXtrans DC908, σταθερά και αξιόπιστα δεδομένα
Enterprises need far more private line connections and much higher bandwidth to promote their digital transformation and cloudification. ISPs need to upgrade their legacy networks to provide premium private line services to meet differentiated requirements of enterprise customers in different industries, thereby driving new growth of B2B services.
Optical fiber sensing is a new sensing technology that uses optical waves as the carrier and optical fibers as the medium to sense and transmit external measurement signals. It provides functions similar to those of the sensory nerve of a human body.

Ειδήσεις και Events

Ενημερωτικό Υλικό

TOP