Αναζήτηση

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Προϊόντα
  • Ενημερωτικό Υλικό
overview shu

eSight

Με την ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, τα σενάρια O&M, οι πάροχοι και οι τύποι συσκευών διαφοροποιούνται όλο και περισσότερο. Το Single-domain O&M δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του ενσωματωμένου O&M. 

Το eSight είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης O&M για τις επιχειρήσεις. Εφαρμόζει τη συγκλίνουσα διαχείριση μεταξύ προμηθευτών και προϊόντων και παρέχει κεντρική διαχείριση, οπτικοποιημένη παρακολούθηση και έξυπνη ανάλυση για τις συσκευές ΤΠΕ της επιχείρησης, βοηθώντας αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητα O&M, να μειώσουν το κόστος O&M και να βελτιώσουν τη χρήση των πόρων. Εξασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία των συστημάτων ΤΠΕ της επιχείρησης.

Σημαντικά Χαρακτηριστικά

icon 1

Κεντρική Διαχείριση

Διαχείριση διάφορων συσκευών
Ενσωματωμένη διαχείριση συσκευών
Ανάπτυξη κατά απαίτηση σε κεντρική πλατφόρμα

icon 2

Οπτικοποιημένη παρακολούθηση

Πολυδιάστατη παρακολούθηση
Παρακολούθηση βάσει σεναρίων
Παρακολούθηση E2E σφαλμάτων

icon 3

Έξυπνη ανάλυση

Προσαρμογή αναφοράς
Ανάλυση δεδομένων self-service
Εμπειρία O&M

Βρείτε το Κατάλληλο Προϊόν

Enterprise Network Management

Enterprise Network Management

Network device management implements unified network resource management, wired and wireless convergence management, network traffic management, and network quality monitoring.

IT Management

IT Management

Provides unified management of storage devices, servers, VMs, operating systems, databases, and web applications, and implements status monitoring, capacity query, and performance visualization of IT resources.

Communications and Video Conferencing

Unified Communications & Video Surveillance Management

Video devices are managed in a unified manner, enabling O&M personnel to monitor video indicators and device information in a visualized manner, improving O&M efficiency.

PON设备管理

PON Management

Supports real-time monitoring of each node on a network-wide PON network and automatic ONUORE service configuration, improving O&M efficiency and reducing OPEX.

Ενημερωτικό Υλικό

TOP