Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

CloudEngine S5732-H-V2 Series All-Optical Switches

CloudEngine S5732-H-V2 series all-optical switches are next-generation enhanced all-optical GE/10GE hybrid switches that provide 28-port and 48 port models, and provide fixed 6*40GE uplink ports.

CloudEngine S5732-H-V2 series switches are the next-generation enhanced all-optical Ethernet switches developed by Huawei. The CloudEngine S5732-H-V2 supports the free mobility feature and the VXLAN functionality; and built-in security probes support abnormal traffic detection, threat analysis even in encrypted traffic, and network-wide threat deception. With these merits, the CloudEngine S5732-H-V2 can function as core switches for small-sized campus networks and aggregation/access switches for medium- and large-sized campus networks, and also work as access switches for Metropolitan Area Network.

Huawei

Specifications¹

Product Model CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-V2
CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-TV2
CloudEngine S5732-H44S4X6QZ-V2
CloudEngine S5732-H44S4X6QZ-TV2
Forwarding Performance 456 Mpps 486 Mpps
Switching Capacity² 608 Gbps/2.4 Tbps 648 Gbps/2.4 Tbps
Fixed Ports 24 x GE SFP ports, 4 x 10GE SFP+ ports, 6 x 40GE QSFP+ ports 44 x GE SFP ports, 4 x 10GE SFP+ ports, 6 x 40GE QSFP+ ports
Extended Slots One extended slot, support 2*40GE QSFP+,  2 x 25GE SFP28 or 8 x 10GE SFP+ cards(expected to be supported in R23C00)
MAC Features IEEE 802.1d compliance
Automatic MAC address learning and aging
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Packet filtering based on source MAC addresses
iPCA Collection of real-time statistics on the number of lost packets and packet loss ratio at network and device level
VXLAN VXLAN L2 and L3 gateways
Centralized and distributed gateways
BGP-EVPN
Configured through the NETCONF protocol
Interoperability VBST (compatible with PVST, PVST+, and RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.
2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash (/) means the system's switching capability.

For Partners

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.