Αναζήτηση
  • banner pc4

    Σειρά Μεταγωγέων
    CloudEngine S5735-L-V2

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Χαρακτηριστικά
  • Προδιαγραφές
  • Ενημερωτικό Υλικό

Σειρά Μεταγωγέων
CloudEngine S5735-L-V2

Βασισμένη σε υψηλής απόδοσης hardware επόμενης γενιάς και στην ενοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού της Huawei, η σειρά μεταγωγέων CloudEngine S5735-L-V2 διαθέτει ευέλικτη δικτύωση Ethernet, διάφορες μεθόδους ελέγχου ασφάλειας και εύκολη διαχείριση και συντήρηση (O&M).

Οι μεταγωγείς της σειράς υποστηρίζουν πολλαπλά πρωτόκολλα δρομολόγησης Layer 3, παρέχουν υψηλότερη απόδοση και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας δικτυακών υπηρεσιών, που τα καθιστούν ιδανικά για διάφορους κλάδους, όπως η υγειονομική περίθαλψη, το λιανεμπόριο, η εξόρυξη και το Διαδίκτυο.


high performance

Εξαιρετική ταχύτητα προώθησης

• Πολλά μοντέλα με 8/10/16/24/48 θύρες GE καλύπτουν τις απαιτήσεις κατασκευής δικτύου σε διαφορετικά σενάρια


Continuous Security

Πολλαπλές μέθοδοι ελέγχου ασφαλείας

• Αυθεντικοποίηση διεύθυνσης MAC, αυθεντικοποίηση 802.1X και αυθεντικοποίηση πολλαπλών λειτουργιών, που εκχωρούν πολιτικές (VLAN, QoS και ACL) σε κάθε χρήστη

• Σειρά μηχανισμών για την άμυνα κατά των επιθέσεων DoS και των επιθέσεων που στοχεύουν χρήστες


Έξυνη διαχείριση και συντήρηση δικτύου (O&M)

• Η εμπειρία του χρήστη εξασφαλίζεται με ακρίβεια με τη βοήθεια τηλεμετρίας για συλλογή δεδομένων των συσκευών σε πραγματικό χρόνο και συνεργασίας με το iMaster NCE-CampusInsight για την αναγνώριση σφαλμάτων δικτύου


Προδιαγραφές¹

Product Model CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2
CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2
CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2
CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2
CloudEngine S5735-L48T4S-A-V2 CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2
Forwarding Performance 18Mpps 30Mpps 51Mpps  78Mpps  78Mpps
Switching Capacity2 24Gbps/520Gbps 40Gbps/520Gbps 56Gbps/520Gbps 56Gbps/520Gbps  104Gbps/520Gbps
Fixed Ports 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 8 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x GE SFP ports
PoE CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2:Supported
CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2:Supported
CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2:Supported
Other models:Not supported
MAC Features MAC address auto-learning and aging
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Packet filtering based on source MAC addresses
Interface-based MAC address learning limiting
VLAN Features 4094 VLANs
Voice VLAN
MUX VLAN
VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports
IP Routing Static route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3
Interoperability VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.

2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash (/) means the system's switching capability.

Product Model CloudEngine S5735-L10T4X-A-V2 CloudEngine S5735-L10T4X-TA-V2 CloudEngine S5735-L8P2T4X-A-V2 CloudEngine S5735-L8P2T4X-TA-V2
Forwarding Performance 75Mpps 75Mpps 75Mpps 75Mpps
Switching Capacity2 100Gbps/520Gbps 100Gbps/520Gbps 100Gbps/520Gbps 100Gbps/520Gbps
Fixed Ports 10 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports 10 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports 8 x 10/100/1000BASE-T ports(PoE+), 2 x 10/100/1000BASE-T ports,4 x 10 GE SFP+ ports 8 x 10/100/1000BASE-T ports(PoE+), 2 x 10/100/1000BASE-T ports,4 x 10 GE SFP+ ports
PoE Not supported Not supported Supported Supported
MAC Features MAC address auto-learning and aging
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Packet filtering based on source MAC addresses
Interface-based MAC address learning limiting
VLAN Features 4094 VLANs
Voice VLAN
MUX VLAN
VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports
IP Routing Static route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3
Interoperability VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.

2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash (/) means the system's switching capability.

Product Model CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2
CloudEngine S5735-L24T4XE-D-V2
CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2
CloudEngine S5735-L24P4XE-TA-V2
CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2
CloudEngine S5735-L48T4XE-TA-V2
CloudEngine S5735-L48T4XE-D-V2
CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2 CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2
Forwarding Performance 132Mpps 132Mpps 168Mpps 168Mpps 168Mpps
Switching Capacity2 176Gbps/520Gbps 176Gbps/520Gbps 224Gbps/520Gbps 224Gbps/520Gbps 224Gbps/520Gbps
Fixed Ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 stack ports 24 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 stack ports 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 stack ports 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 stack ports 48 x 10/100/1000BASE-T ports, 4 x 10 GE SFP+ ports, 2 stack ports
PoE CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2:Supported
CloudEngine S5735-L24P4XE-TA-V2:Supported
CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2:Supported
CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2:Supported
Other models:Not supported
MAC Features MAC address auto-learning and aging
Static, dynamic, and blackhole MAC address entries
Packet filtering based on source MAC addresses
Interface-based MAC address learning limiting
VLAN Features 4094 VLANs
Voice VLAN
MUX VLAN
VLAN assignment based on MAC addresses, protocols, IP subnets, policies, and ports
IP Routing Static route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3
Interoperability VBST (compatible with PVST/PVST+/RPVST)
LNP (similar to DTP)
VCMP (similar to VTP)
For detailed interoperability certifications and test reports, click HERE.

1. This content is applicable only to regions outside the Chinese mainland. Huawei reserves the right to interpret this content.

2. The value before the slash (/) refers to the device's switching capability, while the value after the slash (/) means the system's switching capability.

Ενημερωτικό Υλικό

TOP