Αναζήτηση
  • iMasterNCE-FabricInsight

    Αξιοποιώντας τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αναγνώριση δικτυακών κινδύνων πριν βλάψουν τις υπηρεσίες

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Χαρακτηριστικά
  • Προδιαγραφές
  • Ενημερωτικό Υλικό
  • Υποστήριξη
iMaster NCE-FabricInsight

Huawei iMaster NCE-FabricInsight

Μια έξυπνη πλατφόρμα ανάλυσης σχεδιασμένη για δίκτυα data centers. Το iMaster NCE-FabricInsight βασίζεται σε τηλεμετρία και αναλύσεις big data, παρέχοντας ολοκληρωμένη ανάλυση εφαρμογών δικτύου και οπτικοποίηση στους χρήστες, μειώνοντας τα όρια μεταξύ εφαρμογών και δικτύων.

Το iMaster NCE-FabricInsight συλλέγει πακέτα υπηρεσιών μέσω τηλεμετρίας, τα απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους πελάτες σην ανίχνευση σφαλμάτων πριν επηρεάσουν τις υπηρεσίες.

Αξιολόγηση της υγείας του δικτύου

• Συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με βάση την τηλεμετρία, διασφάλιση της ποιότητας του δικτύου 24 ώρες το 24ωρο με βάση το μοντέλο πέντε διαστάσεων.
• Έξυπνος εντοπισμός κινδύνων από πλευράς επιδόσεων, αξιοπιστίας, χωρητικότητας, συνέπειας και σταθερότητας, αποτρέποντας εκ των προτέρων πιθανούς κινδύνους.

Διάγνωση με ένα πάτημα

• Ανάπτυξη ενός δικτυακού γραφήματος για την ανίχνευση περισσότερων από 90 τύπων βλαβών μέσα σε 1 λεπτό, τον εντοπισμό τους μέσα σε 3 λεπτά και την αποκατάστασή τους μέσα σε 5 λεπτά.
• Ολοκληρωμένη ανάλυση εφαρμογής και δικτύου και ανάλυση διαδρομής δικτύου σε επίπεδο λεπτού, επίτευξη εντοπισμό σφαλμάτων με ένα πάτημα.

Business Protection

Ολοκληρωμένη διασφάλιση της αλλαγής

• Αυτόματη αναγνώριση των διαφορών διαμόρφωσης και καταχώρησης, βελτίωση της αποδοτικότητας πάνω από 10 φορές.
• Ανάλυση IP σε όλο το δίκτυο, γρήγορος εντοπισμός τοποθεσιών VM και αλλαγές στη διεύθυνση IP.

Προδιαγραφές


Feature Description
Telemetry-powered analysis Monitors and analyzes KPIs of devices, boards, chips, interfaces, and queues.
Network change visibility Compares and analyzes network changes from dimensions such as device configurations and ND/ARP/RIB entries.
Exception log analysis Visualizes network-wide log events and intelligently identifies log changes and occasional exceptions.
Automatically clears or aggregates logs based on preset or user-defined rules.
IP 360 management Supports analysis on VM distribution, switch IP address distribution, historical access relationships, and snapshot comparison.
Feature Description
Network health evaluation Analyzes the health status of key network resources, evaluates many potential risks, such as reliability, capacity, performance, and stability risks, and periodically exports evaluation reports.
“1-3-5”troubleshooting Quickly locates root causes for 90+ typical issues and analyzes the impact scope, as well as collaborates with the controller to rectify some issues.
Supports intelligent aggregation and source tracing of massive logs, infers root causes, and analyzes fault propagation paths.
Service intent verification Supports intent verification on the data plane to automatically verify whether the connectivity of tens of thousands of services and underlay interconnection meet expectations.
Feature Description
Network path analysis Displays statistics on abnormal TCP events, traffic, and delay based on ERSPAN, as well as the topology path through which the traffic passes.
Supports fault reasoning for abnormal flows and one-click root cause locating.
Searches for network paths based on source and destination IP addresses for quick demarcation and locating.
NetStream flow analysis Provides the top N network traffic statistics in multiple dimensions such as the device, interface, protocol, session, host, and application.
Multicast flow analysis Supports network quality analysis of multicast services, including packet loss and delay measurement, and performs quick fault locating.
AnyFlow Analyzes flows and packets for devices equipped with Huawei Solar series chips, supports network traffic component statistics, abnormal session detection, and packet loss detection, facilitating fault locating.

Ενημερωτικό Υλικό

Technical Support

TOP