Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Distribution Management System Solution

The power distribution room and transformer district directly connect users to the power grid. Their intelligent and efficient management ensures reliability and high quality, building customer trust.

In the past, complex and diverse auxiliary systems and poor interconnection in the power distribution room reduced the efficiency and effectiveness of manual inspection. It was impossible to quickly detect and handle risks or alarms, leading to frequent accidents.

The Huawei Intelligent O&M Solution for Power Distribution Rooms supports quick access to various terminals at a station. Edge computing enables local intelligent data analysis in real time, significantly reducing the amount of data that the master station needs to transmit and process. The centralized O&M platform optimizes O&M, enhancing end-to-end security, and implements remote management, maintenance, and fault resolution for connected terminals and sensors.

Solution Highlights

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.