Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Flexible Networks Improve Factory Efficiency

Establishing complete, unified networks using eLTE broadband, Huawei’s wireless smart factory integrates flexible, customized, and distributed Wi-Fi networking with End to End (E2E) infrastructure to support the latest intelligent systems.

The wide-ranging eLTE industrial wireless service features Internet of Things (IoT) integration, and is factory-specific. The service uses distributed base stations (Huawei DBS3900) and Customer Premises Equipment (CPEs) — B2368 and eA280 to provide high-performance, reliable broadband access for video, and mobile offices, as well as industrial-grade narrowband services for massive numbers of devices.

The devices, when accurately deployed, enable remote control capabilities, predictive maintenance, and other innovative big data-based applications, all of which improve factory efficiency. With a two-to-three times wider radius than traditional Wi-Fi solutions, Huawei eLTE-U — specifically designed for industrial scenarios — also provides 20-millisecond-latency stability under complex mobile scenarios

Based on an unlicensed spectrum, eLTE-IoT can provide a maximum 51,200 connections per cell, making it possible to monitor mass industrial sensors around the factory. Input/Output (I/O), energy efficiency (voltage, current, and accumulated electricity consumption), and the equipment’s real-time status data can all be monitored, collected, mined then visualized to support decision-making and improve factory efficiency.

Learn More

  • Flexible Networks

    Huawei works with factory managers and design planners to establish networks that are customer-specific, and feature scalability for future growth.

  • Improved Efficiency

    Resilient, cost-effective wireless networking supports cutting-edge, intelligent manufacturing systems.

  • Network Management Anywhere, Anytime

    Using eLTE, mass factory sensors can be monitored in real-time. The data can be mined then visualized on various terminals, assisting decision-making, while also boosting productivity.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.