Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Huawei

Το All-Optical, Έξυπνο Διαδίκτυο Είναι Εδώ

Το 5G, Artificial Intelligence (AI)και cloud δημιουργούν ευκαιρίες ψηφιακής εξέλιξης, οδηγώντας τη βιομηχανία στην ανάπτυξη συνδεσιμότητας all-optical, υιοθέτησης αρχιτεκτονικής multi-cloud στα data centers και μετάβαση σε διαφοροποιημένες και ευφυείς υπηρεσίες διαδικτύου.

Συνδεσιμότητα All-optical

Αρχιτεκτονική Multi-cloud για data centers

Διαφοροποιημένες και Ευφυείς Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΣυνδεσιμότητα All-optical: Τα οπτικά δίκτυα καλύπτουν τις αυστηρές απαιτήσεις για υπηρεσίες 4K/8K videos and Virtual Reality (VR) και Augmented Reality (AR), με μεγάλη χωρητικότητα, χαμηλή απώλεια και ισχυρές ικανότητες anti-electromagnetic παρεμβολών. Τα οπτικά δίκτυα βελτιώνουν σημαντικά τις υπηρεσίες για κατοικίες και επιχειρήσεις, αυξάνοντας τον αριθμό συνδέσεων.

Multi-cloud: Οι εφαρμογές των επιχειρήσεων μεταβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς στο cloud, με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να υιοθετούν multi-cloud αρχιτεκτονική data center. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επιχειρηματική συνέχεια και η διαφοροποιημένη προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, οι πάροχοι Managed Service Providers (MSPs) χρησιμοποιούν λύσεις one-stop data center για να παρέχουν υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε clouds, υλοποίηση, hosting και υπηρεσίες διαχείρισης multi-cloud.

Διαφοροποιημένες και Ευφυείς Υπηρεσίες: Οι διαδικτυακές υπηρεσίες συνεχίζουν να διαφοροποιούνται καθώς αυξάνεται η δημοτικότητα υπηρεσιών όπως mobile video, αγορές, παιχνίδια, διαδικτυακή εκπαίδευση, κοινωνική δικτύωση, VR και AR. Για να επιτευχθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη των υπηρεσιών, οι εταιρείες Over The Top (OTT) αναπτύσσουν τα δικά τους data centers ή χρησιμοποιούν υποδομές cloud για την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών. Εν τω μεταξύ, οι πάροχοι πρόσβασης, αλλάζουν προς τη διαχείριση δικτύου και υπηρεσιών data centers.

Με εξαιρετική εμπειρία σε δίκτυα data center, διασύνδεση data center, έξυπνο computing και δημόσιο cloud, η Huawei είναι στη μοναδική θέση να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν.

Σενάρια

 • product-01

  ISP

  Η πρόσβαση all-optical και τα συγκλινόμενα δίκτυα παρέχουν στους Internet Service Providers (ISPs) εξαιρετικό εύρος ζώνης και μία βέλτιστη εμπειρία. Η υπηρεσία Cloud Managed Network Service ενεργοποιεί το Network as a Service (NaaS) για τα campuses βοηθώντας τους παρόχους υπηρεσιών ISPs μέσω Local Area Networks (LANs).
 • product-02

  MTDC/MSP

  Η λύση Data Center Interconnect (DCI) της Huawei βοηθάει τους παρόχους υπηρεσιών Multi-Tenant Data Center (MTDC) να αναπτύξουν γρήγορα data centers. Οι λύσεις One-Stop Intelligent Data Center και Internet Data Center Facility επιτρέπουν τους παρόχους Managed Service Providers(MSPs)να μεταβούν σε διαχείριση με βάση το cloud.
 • product-03

  Internet Content Provider

  Η λύση Cloud Data Center της Huawei και οι Υπηρεσίες Full-Stack Cloud Services βοηθούν τις διαδικτυακές εταιρείες να αναπτύξουν data centers και υπηρεσίες πρόσβασης cloud, επιταχύνοντας την καινοτομία και rollout υπηρεσιών.