Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Ενθάρρυνση της Συμμετοχής και Προώθηση Δημιουργικότητας

Οι παραδοσιακές αίθουσες εξυπηρετούν παραδοσιακές στρατηγικές. Αυτό σημαίνει One-way διδασκαλία όπου οι μαθητές παθητικά λαμβάνουν πληροφορίες, με ελάχιστη έως μηδενική αλληλεπίδραση. Αυτό όμως δεν είναι πια αρκετό. Ένα αμοιβαίο μοντέλο διδασκαλίας προωθεί τον πραγματικό διάλογο ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητέ — και υποστηρίζεται από έξυπνες τεχνολογίες.

Για την προώθηση αυτής της διδασκαλίας, η λύση Interactive Classroom ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν και να αναλάβουν την πρωτοβουλία, ενισχύοντας έτσι τις δημιουργικές τους δυνατότητες. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη λύση, το HUAWEI IdeaHub Board υποστηρίζει τη μάθησεη σε group, προσφέρει πολλαπλές οθόνες και αλληλεπίδραση πολλαπλών συσκευών.

Οφέλη

Products

  • product ideahub board2 02

    HUAWEI IdeaHub Board 2

    Featuring a 4K soft light screen with smart features designed for collaboration and creation: a space where fresh thinking and new ideas can be brought to life.
  • product wifi6

    AirEngine Wi-Fi 6

    Incorporating Smart Antenna and algorithm technologies to slash latency for seamless Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and High Definition (HD) videoconferencing experiences.