Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Ανάπτυξη μίας All-optical βάσης για το ψηφιακό δίκτυο παραγωγής

Τα δίκτυα παραγωγής είναι σημαντικά. Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται, οι ενότητες και συσκευές των δικτύων παραγωγής χρειάζεται να επικοινωνήσουν με ασφάλεια μεταξύ τους για να μεταφέρουν δεδομένα, να διασφαλίσουν τη συλλογή δεδομένων και επεξεργασίας τους, καθώς και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα δίκτυα παραγωγής πρέπει να παρέχουν υψηλή διαθεσιμότητα, bandwidth και απόδοση για υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής.

Η λύση μεταφοράς all-optical διαθέτει μία σειρά προϊόντων από το portfolio του Huawei OptiXtrans καθώς και την κορυφαία τεχνολογία Liquid OTN hard pipe για την ανάπτυξη αξιόπιστης και έξυπνης οπτικής λύσης επικοινωνιών για τη διασφάλιση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου παραγωγής.

 • single optix midelbanner pc

  Insights για το H-OTN

  Maarten Vissers, Vice President (VP) άπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας της Huawei, εξηγεί πως το δίκτυο Hybrid-Optical Transport Network (H-OTN) ενσωματώνει τις λειτουργίες Optical Line Termination (OLT) and Optical Transport Network (OTN) στον εξοπλισμό του για να διασφαλίσει bandwidth, fixed low latency και hitless bandwidth adjustment.

Οφέλη

 • Innovative Pipeline Technology
  Hard Pipe

  Φυσική απομόνωση του Liquid OTN με μηδενικές παρεμβολές
  Νέας γενιάς τεχνολογία hard pipe
  10 μs low latency και γρήγορη απόκριση
  Άνετο bandwidth από 2 Mbps σε 100 Gbps
  Υποστήριξη Layer 1 προστασίας κρυπτογράφησης pipe
 • High Integration
  Υψηλή Ενσωμάτωση

  Πλατφόρμα 4-σε-1, μείωση TCO κατά 30%
  PCM/SDH/PKT/OTN 4-σε-1
  Ultra-long haul, 450 km
  Super C band με μονή οπτική ίνα 120 wavelengths@50 GHz
 • Smart Brain
  Ευφυϊα

  Έξυπνη παρακολούθηση και πρόβλεψη βλάβης ίνας
  Οπτικοποίηση διαχείρισης latency
  Πρόβλεψη υγείας
  ASON 2.0 για υψηλή διαθεσιμότητα

Σενάρια Εφαρμογών

 • energy

  Ενέργεια

  Σενάρια Υπηρεσίας: Δίκτυα επικοινωνιών για μεταφορά και μετατροπή ισχύος και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
  Η λύση Single OptiX της Huawei διαθέτει υψηλή ενσωμάτωση, ultra-low site latency και κληρονομεί hard pipes. Αυτό παρέχει μία υποδομή δικτύου που είναι σταθερή, αποτελεσματική και διαχειρίσιμη για τη διευκόλυνση ψηφιοποίησης δικτύου.
 • transportation

  Μεταφορές

  Σενάρια Υπηρεσίας: Λειτουργία σιδηροδρόμων
  Η λύση Single OptiX της Huawei με MS-OTN, δημιουργεί ASON στα επίπεδα backbone, aggregation και πρόσβασης. Δεν παρέχει μόνο υψηλή διαθεσιμότητα για κρίσιμες υπηρεσίες μέσω hard pipes αλλά παρέχει πολλούς μηχανισμούς προστασίας δικτύου όπως προστασία switching 50 ms carrier-class. Αυτό αποτρέπει σφάλματα single- or multi- point που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρώπινο λάθος διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Σενάρια Εφαρμογής

 • 0102

  Energy

  Service scenarios: communication networks for power transmission and transformation and value-added services

  Huawei's Single OptiX solution features high integration, ultra-low site latency, and inherits hard pipes. This provides a stable, efficient, and manageable infrastructure network to facilitate production network digitalization.

 • 0202

  Transportation

  Service scenarios: railway operation

  Huawei's Single OptiX solution, with MS-OTN, constructs ASON at the backbone, aggregation and access layers. It not only provides high availability for mission-critical services through hard pipes, but also provides multiple network protection mechanisms, such as 50 ms carrier-class switching protection. This prevents single- or multi- point faults caused by natural disasters or human error from occurring, ensuring the safe operation of rail transportation.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.