Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Huawei

Unlock the Full Potential of Multi-Branch Campus Networks for Accelerated Digital Transformation of Industries

Ideal for multi-branch campus networks, CloudCampus provides comprehensive cloud management from planning and deployment to optimization and inspection, reducing network OPEX by 80%. Based on an open platform, this solution accelerates the rollout of digital applications across industries including retail and education.

Cloud-Managed Campus Network Solution

With the enormous growth in upper-layer services and data, networks require additional nodes to be deployed. In settings such as enterprise offices, shopping malls and supermarket chains, and educational institutes, building a wireless network could require deployment of hundreds or thousands of APs. The traditional local deployment mode and management by a team of dedicated IT professionals would incur extremely high OPEX.

The Huawei Cloud Managed Campus Network Solution delivers a new network service paradigm that enables cloud-based network service rollout and management. Compared to the industry’s mainstream solutions, the Huawei solution has many additional enhancements. For example, the Huawei solution has converged multiple networks including the IoT and Wi-Fi, achieving all-wireless connections among people, things, and environments. The solution also produces intelligent visualized O&M. By fully leveraging machine learning and Big Data technologies, it delivers the added visibility to continuously optimize experiences for every user and application, predict network faults, and improve user network participation.

Learn More

Related Products

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.