Αναζήτηση
  • iMaster NCE-Campus

    Απλοποιεί και επιταχύνει την παροχή υπηρεσιών και O&M.

Παρουσίαση

  • Παρουσίαση
  • Χαρακτηριστικά
  • Προδιαγραφές
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Για τους Συνεργάτες
A Huawei iMaster NCE-Campus against a white background.

iMaster NCE-Campus

Το iMaster NCE-Campus – το νέας γενιάς δίκτυο διαχείρισης και σύστημα ελέγχου αυτόματης οδήγησης της Huawei για δίκτυα campus – ενσωματώνει λειτουργίες διαχείρισης, ελέγχου, ανάλυση και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και παρέχει ολοκληρωμένο αυτοματισμό δικτύων campus. Επίσης επιτυγχάνεται intelligent fault closure μέσω big data analytics και AI. Βοηθώντας τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη Λειτουργίας (OPEX) και Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M), τα δίκτυα iMaster NCE-Campus επιταχύνουν τον cloud και ψηφιακό μετασχηματισμό επιτυγχάνοντας αυτόματη και έξυπνη διαχείριση δικτύου.

Rapid Deployment

Plug-and-Play

Συσκευή plug-and-play και πρόληψη δικτύου σε λίγα λεπτά, ανάπτυξη αυτόματου δικτύου end-to-end Virtual Extensible Local Area Network (VXLAN), απομόνωση υπηρεσιών, ένα δίκτυο για πολλαπλούς σκοπούς, σύγκλιση Local Area Network & Wide Area Network (LAN) & (WAN), ενοποιημένη διαχείριση και παρακολούθηση, εξασφάλιση υπηρεσίας End to End (E2E).

Automatic Service Provisioning

Εμπειρία Δικτύου

Η ταυτοποίηση πρόσβασης μαζικών τερματικών, επιτρέπει στους χρήστες πρόσβαση σε δίκτυα οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε με σταθερή εμπειρία δικτύου, έξυπνη αυθεντικοποίηση στα τερματικά, αυτόματη αντιστοίχηση πολιτικής, τερματικά plug-and-play και Hierarchical Quality of Service (HQoS) βασισμένα στις προτεραιότητες του χρήστη και των υπηρεσιών.

Έξυπνο O&M

Εμπειρία σε πραγματικό χρόνο για κάθε εφαρμογή και κάθε χρήστη σε κάθε περιοχή, προληπτικός εντοπισμός σφαλμάτων, έξυπνη πρόβλεψη σφαλμάτων, κανάλι Wireless Local Area Network (WLAN) και predictive optimization, βελτίωση της επίδοσης δικτύου κατά 50%.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Απλοποιημένη Ανάπτυξη Δικτύου

Παρέχει 4 τρόπους ανάπτυξης μοντέλων PnP: Ανάπτυξη μέσω σάρωσης barcode, ανάπτυξη μέσω DHCP, ανάπτυξη μέσω εγγραφής στο κέντρο καταγραφής και ανάπτυξη μέσω email. Αυτοί οι τέσσερις τρόποι εφαρμόζονται σε διαφορετικά σενάρια δικτύων. Με την ποικιλομορφία του τρόπου ανάπτυξης, το CloudCampus @ iMaster NCE-Campus εφαρμόζει σχεδιασμό δικτύου και ανάπτυξη βασισμένη στο GUI, και παρέχει υπηρεσίες δικτύου σε λίγα λεπτά. Αυτό απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη δικτύου και μειώνει το χρόνο κατασκευής δικτύου.

Αυτόματη Παροχή Υπηρεσιών με Εικονικό Δίκτυο

Υποστηρίζει αυτόματη ανάπτυξη εικονικού δικτύου VXLAN, σχεδιασμό GUI-based fabric, διαμόρφωση και αυτόματη ανάπτυξη δικτύου E2E VXLAN. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα δίκτυο για πολλαπλούς σκοπούς.

Υποστηρίζει τη ρύθμιση οπτικοποίησης υπηρεσιών, ρύθμιση τοπολογίας εικονικού δίκτυο και παρακολούθηση, καθώς και κατάσταση υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Αυτόματη δημιουργία VXLAN tunnels μέσω BGP EVPN.

Υποστηρίζει λύσεις VXLAN gateway κεντρικές και κατανεμημένες, παρέχει άνετη επέκταση και υψηλή επίδοση.

Διαχείριση Σύγκλισης SD-WAN

Υιοθετεί το Ethernet Virtual Private Network (EVPN) και cloud computing για την αυτόματη ανάπτυξη υπηρεσιών HQ-branch και branch-branch leased line. Αυτό παρέχει διαχείριση υπηρεσιών cloud-based leased line για επιχειρήσεις, μειώνοντας το εταιρικό OPEX και επιταχύνοντας τις υπηρεσίες cloud και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αυτόματη ανάπτυξη υπηρεσιών HQ-branch και branch-branch lease line: Αυτόματη ρύθμιση όλων των υπηρεσιών. Συμπεριλαμβάνει πολιτικές υπηρεσίας, δυναμικές συνδέσεις VPN και απλοποιημένη ανάπτυξη δικτύου.

Εμπειρία εφαρμογής: Υποστηρίζει ολοκληρωμένο traffic λαμβάνοντας υπόψιν την ποιότητα bandwidth και Link.

O&M και οπτικοποίηση κυκλοφορίας σε όλο το δίκτυο: Υποστήριξη εικονικής διαχείρισης με εφαρμογή και σύνδεσμο, παρακολούθηση κατάστασης σε όλο το δίκτυο και αναγνώριση της κατάστασης δικτύου σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την απόδοση O&M.

Διαχείριση Multi-tenant

Ένα μοντέλο διαχείρισης cloud βασισμένο στη φυσική κατανομή και λογική απομόνωση. Υποστηρίζει διαχείριση multi-tenant ανά ρόλο χρήστη και περιφέρεια και παρέχει δικαιώματα και διαχείριση domain-based για εταιρικούς χρήστες.

Υιοθετεί ένα three-layer μοντέλο διαχείρισης: Ο διαχειριστής του συστήματος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της πλατφόρμας και το O&M. Ο διαχειριστής MSP μπορεί να δημιουργήσει νέους tenants και να παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης. Ο διαχειριστής tenant μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν MSP να διαχειριστεί δίκτυα tenant.

Υποστηρίζει τη διαχείριση βάσει δικαιωμάτων και τομέων. Σε αυτό το three-level μοντέλο διαχείρισης, οι διαχειριστές μπορούν να οριστούν ανά ρόλο και τοποθεσία για να εξασφαλιστεί διαχείριση δικτύου

Οι υπηρεσίες είναι αόρατες ανάμεσα στους tenants. Τα δεδομένα διαφόρων tenants απομονώνονται με τρόπο E2E και διαφοροποιούνται σύμφωνα με το id του tenant στη βάση δεδομένων. Επί προσθέτως, μόνο ο αντίστοιχος διαχειριστής tenant μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα ενός tenant. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια δεδομένων των tenants.

Αυθεντικοποίηση Πρόσβασης Χρήστη

Εισάγει ένα νέο πρωτόκολλο ταυτοποίησης HTTP2.0 και μπορεί να πιστοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό συσκευών δικτύου και χρηστών χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους ταυτοποίησης της πρόσβασης. Αυτό περιλαμβάνει την αυθεντικοποίηση ταυτότητας 802.1X, την ταυτοποίηση πύλης, την ταυτοποίηση SMS και την ταυτοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παρέχει επίσης πολιτικές για τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια του δικτύου.

Οι χρήστες αποσυνδέονται από διευθύνσεις IP, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο οποτεδήποτε, οπουδήποτε, με συνεπείς άδειες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ελεύθερη κινητικότητα και η εμπειρία των χρηστών, ενώ παράλληλα πληρούνται οι απαιτήσεις ελέγχου των αδειών.

Έξυπνη αναγνώριση τερματικού

Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη δακτυλικών αποτυπωμάτων στο τερματικό: Πολλαπλές έξυπνες μέθοδοι αναγνώρισης που συνδυάζονται με ακρίβεια για την αναγνώριση διαφόρων τύπων τερματικών. Τα IoT τερματικά συνδέονται έξυπνα και οι πολιτικές αντιστοιχίζονται ταυτόχρονα και παραδίδονται, καθιστώντας τα έτσι Plug-and-play.

Έξυπνο HQoS

Ο προγραμματισμός HQoS βασίζεται στις προτεραιότητες των χρηστών και υπηρεσιών: Διαφορετικές πολιτικές εφαρμόζονται σε διαφορετικούς χρήστες και εφαρμογές, επιτυγχάνοντας έναν πιο βελτιωμένο έλεγχο πολιτικής bandwidth και διασφαλίζοντας εμπειρία πρόσβασης στους χρήστες.

Έξυπνο O&M

Παρέχει παρακολούθηση δικτύου με βάση το GIS, επιθεώρηση δικτύου και αξιολόγηση υγείας για την παρακολούθηση συναγερμού συσκευών σε πραγματικό χρόνο και ανίχνευση των συνθηκών του δικτύου εκ των προτέρων για πρόληψη σφαλμάτων. Εάν κάποιο σφάλμα σημειωθεί, το iMaster NCE-Campus παρέχει πολυάριθμες μεθόδους εντοπισμού σφαλμάτων για να εντοπίσει και να διορθώσει τη βλάβη.

Ορατότητα εμπειρίας σε πραγματικό χρόνο για κάθε εφαρμογή κάθε χρήστη σε κάθε τοποθεσία: Με την αναδρομή σφάλματος, το iMaster NCE-Campus οριοθετεί γρήγορα και έξυπνα τις ελαττωματικές συσκευές και αναλύει τις βασικές αιτίες για μειωμένη ποιότητα

Συνεχώς εκπαιδευόμενος αλγόριθμος AI: Μέσω προληπτικής αναγνώρισης σφαλμάτων, εντοπισμού σφαλμάτων σε λίγα λεπτά και έξυπνη πρόβλεψη βλάβης, το iMaster NCE-Campus αναγνωρίζει το 90% των πιθανών βλαβών στο δίκτυο και παρέχει βέλτιστες προτάσεις διόρθωσης.

Αξιολόγηση conflict ασύρματων καναλιών δικτύου σε πραγματικό χρόνο: το iMaster NCE-Campus εκτελεί προγνωστική radio calibration και συγκρίνει τα κέρδη πριν και μετά το calibration βελτιώνοντας έτσι την απόδοση δικτύου κατά 50%.

Δυνατότητα Ανοίγματος

Παρέχει 170+ northbound RESTful APIs για διαχείριση χρήστη, διαχείριση τοπολογίας, αυθεντικοποίηση πρόσβασης, ρύθμιση υπηρεσίας και παρακολούθηση απόδοσης. Με αυτά τα APIs, η Huawei συνεργάζεται με πάνω από 30 συνεργάτες για να κυκλοφορήσει βιομηχανικές εφαρμογές για το for iMaster NCE-Campus. Αυτό απλοποιεί σημαντικά την ενσωμάτωση με συστήματα τρίτων και μειώνει το TTM των υπηρεσιών.

Technical Support

TOP