Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Dispatching System

Delivers wideband trunking dispatching services with efficient voice, data, and video communications. A critical component for traffic, energy, and similar organizations that depend on a reliable, high-performance dispatching system. Ensures timely information sharing for decision-making and rapid command transmissions.

Huawei

Specifications


Product Name eAPP610 (B-TrunC) eAPP610 (3GPP)
Number of Registered (online) Users Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: (0 to 1,000)
Fixed single station: (0 to 1,000)
Small/Medium network scenario: (1,000 to 4,000)
Large/Medium network scenario: (4,000 to 100,000)
(0 to 100,000)
Number of Registered (online) Groups Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: (0 to 100)
Fixed single station: (0 to 256)
Small/Medium network scenario: (0 to 512)
Large/Medium network scenario: (0 to 10,000)
(0 to 10,000)
Number of Dynamic Group Members Each dynamic group supports up to 8 groups, 200 individual users, and 250 wired users. The total number of users must not exceed 4,000. Each dynamic group supports up to 8 groups, 200 individual users, and 250 wired users. The total number of users must not exceed 4,000.
Number of Patch Groups 100 100
Number of Patch Group Members A maximum of 20 static groups subscribed by the eAPP610 are supported. A maximum of 20 static groups subscribed by the eAPP610 are supported.
Number of Static Groups Each static group supports up to 250 wired users. Each static group supports up to 250 wired users.
Number of Temporary Groups Each temporary group supports up to 8 groups, 64 individual users, and 16 wired users. The total number of users must not exceed 1,000. Each temporary group supports up to 8 groups, 64 individual users, and 16 wired users. The total number of users must not exceed 1,000.
Product Name eMRS620 (B-TrunC) eMRS620 (3GPP)
Number of Concurrent Voice Recordings Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 100
Small/Medium network scenario: 256
Large/Medium network scenario: Single server: 512, Two servers: 1,024, Three servers: 1,536, Four servers: 2,048
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 100
Small/Medium network scenario: 256
Large/Medium network scenario: Single server: 512, Two servers: 1,024, Three servers: 1,536, Four servers: 2,048
Number of Concurrent Video Recordings (D1) Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 8
Small/Medium network scenario: 16
Large/Medium network scenario: Single server: 256, Two servers: 512, Three servers: 768, Four servers: 1,024
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 8
Small/Medium network scenario: 16
Large/Medium network scenario: Single server: 256, Two servers: 512, Three servers: 768, Four servers: 1,024
Number of Concurrent Voice/Video Recording Playbacks Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 1
Small/Medium network scenario: 2
Large/Medium network scenario: 8
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 1
Small/Medium network scenario: 2
Large/Medium network scenario: 8
Fixed Camera Concurrent Access Capability (D1) Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 8
Small/Medium network scenario: 16
Large/Medium network scenario: 256
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 8
Small/Medium network scenario: 16
Large/Medium network scenario: 256
Maximum Time for Voice Recording (hour) Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 10,000
Small/Medium network scenario: 80,000
Large/Medium network scenario: 4,400,000
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 10,000
Small/Medium network scenario: 80,000
Large/Medium network scenario: 4,400,000
Single-server Disk Space Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 100 GB
Small/Medium network scenario: 800 GB
Large/Medium network scenario: 48 TB
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: 100 GB
Small/Medium network scenario: 800 GB
Large/Medium network scenario: 48 TB
Server Type Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment system: eMDC built-in server
Small/Medium network scenario: eMDC built-in server
Large/Medium network scenario: Huawei RH2288H V3 (eMRS620)
Vehicle-mounted communications system/Rapid deployment Ssystem: eMDC built-in server
Small/Medium network scenario: eMDC built-in server
Large/Medium network scenario: Huawei RH2288H V3 (eMRS620)
Product Name eUDC660 (B-TrunC) eUDC660 (3GPP)
Number of Registered Users Rapid deployment system: (0 to 1,000)
Vehicle-mounted communications system: (0 to 1,000)
Single station scenario: (0 to 1,000)
Small/Medium network scenario: (1,000 to 4,000)
Large/Medium network scenario: (4,000 to 100,000)
(4,000 to 100,000)
Number of Registered Groups Rapid deployment system: (0 to 100)
Vehicle-mounted communications system: (0 to 100)
Single station scenario: (0 to 256)
Small/Medium network scenario: (0 to 512)
Large/Medium network scenario: (0 to 10,000)
(0 to 10,000)
Maximum Number of Users in a Group Rapid deployment system: 1,000
Vehicle-mounted communications system: 1,000
Single station scenario: 1,000
Small/Medium network scenario: eSCN230: 1,000
Large/Medium network scenario: eCNS210/eCNS280: 15,000
eCNS210/eCNS280: 15,000
Maximum Number of Static Groups (static + dynamic) a User Belongs to 512 512
Number of Entire-network Broadcast Groups 1 1
Maximum Number of eNodeBs 500 500
Maximum Number of Zones 200 200
Product Name eSSC690 (3GPP)
Number of SIP Messages Received and Sent per Second 5,000
Maximum Number of Active Alarms 1,000
Maximum Number of Historical Alarms 50,000
Operation Log Storage Duration 90 days
System Log Storage Duration 90 days
Service Interruption Duration during Geographic Redundancy Switchovers < 8 minutes
System Start Time < 3 minutes

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.