Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

S1700 Series Switches

Huawei S1700 series switches are ideal for small to medium-sized businesses, Internet cafes, hotels, schools, and others. They are easy to install and maintain and provide rich services, helping customers build secure, reliable, and high-performance networks.

Depending on management types, S1700 series switches are classified into unmanaged switches, web-managed switches, and fully-managed switches.

Unmanaged switches are plug-and-play and do not require installation of any software. They have no configuration options and do not need subsequent management. Web-managed switches can be managed and maintained through the web browser. They are easy to operate and have user-friendly Graphic User Interfaces (GUIs). Fully-managed switches support various management and maintenance methods, such as web, SNMP, command line interface (supported by S1720GW-E, S1720GWR-E, and S1720X-E). They have user-friendly GUIs.
Huawei

Specifications¹


Product Model S1720-10GW-2P-E
S1720-10GW-PWR-2P-E
S1720-28GWR-4P-E
S1720-28GWR-PWR-4P-E
S1720-28GWR-PWR-4TP-E
S1720-28GWR-4X-E
S1720-28GWR-PWR-4X-E
S1720-52GWR-4P-E
S1720-52GWR-PWR-4P-E
S1720-52GWR-4X-E
S1720-52GWR-PWR-4X-E
S1720X-16XWR-E
S1720X-32XWR-E
Device
Management
SNMP
Web system network management (HTTPS)
DHCP client
User password protection
One-key restoration
CLI configuration (S1720GWE, S1720GWR-E, and S1720X-XWR-E series)
Switching Capacity 68 Gbit/s S1720-28GWR-P/TP series: 68 Gbit/s
S1720-28GWR-X series: 168 Gbit/s
S1720-52GWR-P series: 336 Gbit/s
S1720-52GWR-X: 336 Gbit/s
680 Gbit/s
Forwarding Performance 15 Mpps S1720-28GWR-P/TP series: 42 Mpps
S1720-28GWR-X series: 96 Mpps
S1720-52GWR-P series: 78 Mpps
S1720-52GWR-X series: 132 Mpps
S1720X-16XWR-E: 240 Mpps
S1720X-32XWR-E: 252 Mpps
Fixed Ports Downlink: 8 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 2 x 1,000 Base-X optical ports
S1720-28GWR-P series
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 1,000 Base-X optical ports
S1720-28GWR-TP series
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 1,000 Base-X optical ports, 2 of which are 10/100/1,000 Base-T combo ports
S1720-28GWR-X series
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 10G Base-X optical ports
S1720-52GWR-P series
Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 1,000 Base-X optical ports
S1720-52GWR-X series
Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 10G Base-X optical ports
S1720X-32XWR-E: 32 x 10G Base-X optical ports
Note: These ports can be used for both upstream and downstream transmission.
VLAN Features 4K VLANs
Access port
Trunk port
Hybrid port
Management VLAN
Voice VLAN
IP Routing IPv4 and IPv6 static routing
RIP, RIPng, and OSPF (S1720-E series)
Device
Maintenance
Remote Network Monitoring (RMON)
System log
Ping and traceroute
Virtual Cable Test (VCT)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Product Model S1720-10GW-2P
S1720-10GW-PWR-2P
S1720-28GWR-4P
S1720-28GWR-PWR-4P
S1720-28GWR-PWR-4TP
S1720-28GWR-4X
S1720-28GWR-PWR-4X
S1720-52GWR-4P
S1720-52GWR-PWR-4P
S1720-52GWR-4X
S1720-52GWR-PWR-4X
S1720X-16XWR S1720X-32XWR
Device
Management
Web system network management
DHCP client
One-key restoration
Note: You can upgrade the web-managed S1720 model to the web/SNMP-managed model by purchasing a license
Switching Capacity 68 Gbit/s S1720-28GWR-P/TP series: 68 Gbit/s
S1720-28GWR-X series: 168 Gbit/s
336 Gbit/s 680 Gbit/s 680 Gbit/s
Forwarding Performance 15 Mpps S1720-28GWR-P/TP series: 42 Mpps
S1720-28GWR-X series: 96 Mpps
S1720-52GWR-P series: 78 Mpps
S1720-52GWR-X series: 132 Mpps
240 Mpps 252 Mpps
Fixed Ports Downlink: 8 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 2 x 1,000 Base-X optical ports
S1720-28GWR-P series
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 1,000 Base-X optical ports
S1720-28GWR-TP series
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 1,000 Base-X optical ports, 2 of which are 10/100/1,000 Base-T combo ports
S1720-28GWR-X series
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 10G Base-X optical ports
S1720-52GWR-P series
Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 1,000 Base-X optical ports
S1720-52GWR-X series
Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T electrical ports
Uplink: 4 x 10G Base-X optical ports
16 x 10G Base-X optical ports
Note: These ports can be used for both upstream and downstream transmission.
32 x 10 GBase-X optical ports
Note: These ports can be used for both upstream and downstream transmission.
VLAN Features 256 VLANs (S1720 Series: 4K)
Access port
Trunk port
Hybrid port
Management VLAN
Voice VLAN
IP Routing IPv4 and IPv6 static routing
Device Maintenance System log
Ping
Virtual Cable Test (VCT)
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Product Model S1700-24-AC S1700-52R-2T2P-AC S1700-16G
S1724G-AC
S1700-24GR
S1700-28GR-4X
S1700-52GR-4X
Switching Capacity 4.8 Gbit/s 17.6 Gbit/s S1700-16G: 32 Gbit/s
S1724G-AC: 48 Gbit/s
S1700-24GR: 48 Gbit/s
S1700-28GR-4X: 168 Gbit/s
S1700-52GR-4X: 336 Gbit/s
Forwarding Performance 3.6 Mpps 13.2 Mpps S1700-16G: 24 Mpps
S1724G-AC: 36 Mpps
S1700-24GR: 36 Mpps
S1700-28GR-4X: 96 Mpps
S1700-52GR-4X: 132 Mpps
Port Type 100M Uplink and Downlink 100M access, 1,000M Uplink GE Uplink and Downlink 1,000M access, 10 GE Uplink
Fixed Ports 24 x 10/100 Base-T ports
Note: These ports can be used for both upstream and downstream transmission.
Downlink: 48 x 10/100 Base-T ports
Uplink: 2 x 10/100/1,000 Base-T ports and 2 x 1,000 Base-X optical ports
S1700-16G: 16 x 10/100/1,000 Base-T ports
S1724G-AC: 24 x 10/100/1,000 Base-T ports
S1700-24GR: 24 x 10/100/1,000 Base-T ports
Note: These ports can be used for both upstream and downstream transmission.
S1700-28GR-4X
Downlink: 24 x 10/100/1,000 Base-T ports
Uplink: 4 x 10G Base-X optical ports
S1700-52GR-4X
Downlink: 48 x 10/100/1,000 Base-T ports
Uplink: 4 x 10G Base-X optical ports

1. This content is applicable only to regions outside mainland China. Huawei reserves the right to interpret this content.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.