Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Select the Best Servers for Your Business

atlas ai preface 900

Huawei Atlas AI Computing Platform is powered by Huawei Ascend series AI processors, enabling all-scenario AI infrastructure solutions for device-edge-cloud.

AI Accelerator Module

AI Accelerator Card

Intelligent edge

 • Atlas 500 AI edge station

  The Atlas 500 AI edge station (model: 3000) is designed for edge applications. It features superb computing performance in a compact size, strong environmental adaptability, easy maintenance, and cloud-edge collaboration, and can be widely deployed at the edge.

  Learn More
 • Atlas 500 Pro AI Edge Server

  The Atlas 500 Pro AI edge server (model: 3000) is designed for edge applications. It features superb computing performance, strong environmental adaptability, easy maintenance, and cloud-edge collaboration.

  Learn More

AI Server

Product More

AI Cluster

Why Huawei AI Computing Platform?

 • Low Latency, No Loss
  Supreme Compute Power

  Inspired by Huawei Ascend series AI processors, a single chip delivers 16 TeraOPS (TOPS) of INT8 and supports real-time analytics of 16-channel HD videos with a power consumption of less than 8 Watts.

 • Smart Power Savings
  All-Scenario AI

  The all-scenario AI infrastructure solution is designed and tuned for device-edge-cloud, fully meeting the AI application scenario requirements in the intelligent era.

 • Open Cooperation
  Open Ecosystem

  Supports mainstream frameworks, and provides easy-to-use code porting and model conversion tools, allowing for flexible collaboration with industry ISVs to build an open industry ecosystem.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.