Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

  • mining homebanner bg pc

    Intelligent Mine

    Embrace the intelligentization of mining to create new value in the industry.

Accelerate Industrial Intelligence with the Mining Industrial Internet

With the world's major economies announcing net-zero carbon emissions goals, accelerating the development of intelligent mining is critical: this is the only way to achieve high-quality development in the industry. And the time to act is now.

The essence of intelligent mining lies in the industrial Internet. Here, building unified standards and architecture is key. To achieve this, Huawei follows a Platform + Machine Learning (ML) + Ecosystem strategy, deploying next generation Information and Communications Technology (ICT) — from cloud computing and big data to ML, 5G, and the Internet of Things (IoT) — to construct the mining industrial internet and switch on intelligence.


Recent Releases

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.

EXPAND