Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Network Solution Service

Σχεδιασμένο για επιχειρήσεις το Huawei Network Solution Service είναι μία λύση Information and Communications Technology (ICT) service νε βάση τις best practices της βιομηχανίας, βοηθώντας τους πελάτες να ενσωματώσουν προϊόντα της Huawei και τρίτων.


Μία μεγάλη σειρά από υπηρεσίες — καλύπτει data communications, transmission και access, ασύρματη δικτύωση, Software-Defined Networking (SDN) οργάνωση και σχεδιασμό, ενσωμάτωση site και third-party component και data center — βοηθάει τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη υποδομών ICT, οδηγώντας στον μετασχηματισμό και στην επιτυχία των επιχειρήσεων.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.