Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Digital Services for Global Businesses and Governments

  • 3 Global Service Centers

  • 9 Integrated Verification Centers

  • 50,000+ Customers

  • 4200+ Partners

  • 900+ ICT Academies

By 2025, digital technology will be embedded in our lives, with over 40 billion personal smart devices in active daily use. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), cloud computing, Virtual Reality (VR), big data, Smart Cities — all will fundamentally change the ways we live and work.

Navigating all of these new technologies and opportunities — designing and implementing solutions that create real-world business value — will undoubtedly be a challenging task, and most organizations lack the expertise to even begin to undertake such an endeavor.

Huawei’s digital services are designed to help global businesses and governments undertake their digital transformation journey. These services cover every step of the transformation process — and beyond — from strategic development and implementation to operational support, effectively helping customers successfully realize digital transformation, now and in the future.

Solution

For Partners

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.

EXPAND