Αναζήτηση
 • banner pc 0425

  FusionCube 1000 HyperVisor
  and Data

  Ένα HCI storage cluster, ιδανικό για διάφορα συστήματα δεδομένων.

Παρουσίαση

 • Παρουσίαση
 • Χαρακτηριστικά
 • Σενάρια Εφαρμογής
 • Έργα Αναφοράς
 • Προδιαγραφές
 • Ενημερωτικό Υλικό
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Για Συνεργάτες
FusionCube 1000

FusionCube 1000 (Hypervisor) & FusionCube 1000 (Data)

Το FusionCube 1000 HyperVisor&Data της Huawei είναι μία υποδομή αποθήκευσης δεδομένων(data storage) βασισμένη στη συγκλίνουσα αρχιτεκτονική. Διαθέτει μία μηχανή distributed storage, λογισμικό οπτικοποίησης και διαχειρίσης cloud ώστε να υποστηρίξει την κατανομή πόρων οn-demand και τη γραμμική επέκταση.

Χρησιμοποιείται κυρίως σε σενάρια hybrid workload – όπως βάσεις δεδομένων, Virtual Desktop Infrastructure (VDI), containers και οπτικοποίηση —, το FusionCube 1000 HyperVisor&Data είναι μία απλοποιημένη, αποδοτική και αξιόπιστη επιλογή υποδομής Hyper-Converged Infrastructure (HCI) για τις επιχειρήσεις.

Converged Management

Simplified Management

With everything integrated before delivery, deployment can be completed within 30 minutes. Unified management of hardware, software, and resources, alongside one-key Operations and Maintenance (O&M), increases overall efficiency by 100%.

Converged Management

Απλοποιημένη Διαχείριση

Με όλα τα στοιχεία να είναι ενσωματωμένα πριν την παράδοση, η ανάπτυξη μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 λεπτά. Η ενοποιημένη διαχείριση hardware, το λογισμικό και οι πόροι μαζί με τις Operations and Maintenance (O&M), αυξάνουν την απόδοση κατά 100%.

0011 intelligence operations 1

Εξαιρετική Απόδοση

Οι λειτουργίες deduplication και συμπίεσης υποστηρίζονται με το ρυθμό συμπίεσης 3:1. Με 22 αποτελεσματικούς δίσκους αποθήκευσης και με τη χρήση 2 Error Correction (EC) parity δίσκων, η απόδοση της χωρητικότητας αποθήκευσης φτάνει το 90%.

Intelligence on Demand

Υψηλής Απόδοση Ταχύτητας

Η απόδοση ενός node ξεπερνάει τα 100,000 Input/Output Operations Per Second (IOPS) με 1 ΤΒ ανακατασκευής δεδομένων να χρειάζεται μόνο 15 λεπτά.

Continuous Security

Σταθερή Αξιοπιστία

Το FusionCube 1000 HyperVisor&Data είναι μία λύση active-active χωρίς διακοπή της υπηρεσίας. Η ασύγχρονη αντιγραφή μειώνει τη διάρκεια Recovery Point Objective (RPO) σε λιγότερο από 5 λεπτά. Για να εξασφαλίσει τη συμβατότητα, υποστηρίζεται mainstream λογισμικό backup της βιομηχανίας.

Προδιαγραφές

FusionCube 1000 HyperVisor&Data
Δίκτυο 10 GE/100 GE
Αρχιτεκτονική Αποθήκευσης Κατανεμημένη αποθήκευση
Αξιοπιστία Αποθήκευσης Copy and EC
Απόδοση Αποθήκευσης Deduplication και συμπίεση
Αξιοπιστία Δεδομένων Active-active and backup
Μέσο Αποθήκευσης HDDs and NVMe SSDs
Λογισμικό Διαχείρισης FusionCube Center
Πλατφόρμα Οπτικοποίησης Kunpeng: FusionSphere 8.0 or later
Others: FusionSphere 6.5.1 or later, VMware 6.7U3 & VMware 7.0
Server Rack servers
Κατανάλωση Ισχύος Μέχρι και 12,000 W ανά καμπίνα (έως και 1200 W ανά κόμβο

Σημαντικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού

FusionCube Center • Διαχείριση VM: δημιουργία VM, διαχείριση template και migration
• Διαχείριση αποθήκευσης: διαχείριση δίσκου και pool αποθήκευσης
• Συναγερμοί παρακολούθησης: παρακολούθηση κατάστασης, συναγερμού και επίδοσης
• Παρακολούθηση επίδοσης: IOPS, I/O bandwidth, I/O latency, χρήση CPU, χρήση utilization, και NIC rate
• Log auditing: έλεγχος ασφαλείας, λειτουργίας και log
• Σύστημα O&M: αναβάθμιση One-click, επέκταση χωρητικότητας και συλλογή log
•Έλεγχος υγείας: έλεγχος υγείας συστήματος, προγραμματισμένος έλεγχος
 • Fusioncebe Center cn 1920 600 1

  FusionCube Center DEMO

  Unified management, monitoring, and maintenance capabilities for Huawei FusionCube data and storage infrastructure.

Ενημερωτικό Υλικό

TOP