Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

CloudEngine Cutting-Edge Technology Lecture 3: Phase Change Heat Dissipation

CloudEngine 16800 employs card-level VC phase change heat dissipation technology: what is it?

Related products and solutions