Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Huawei AirEngine 5762 Series Introduction Video

Huawei's Wi-Fi 6 Access Points (APs) — AirEngine 5762-12, AirEngine 5762-15HW, AirEngine 5762-13W, and AirEngine 5762-12SW — offer superior speed, stability, and smart functionality.