Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Improving the Quality and Efficiency of Oil and Gas Enterprises

Huawei's Intelligent Exploration and Production (E&P) Cloud solution integrates End-to-End (E2E) cloud data centers through big data and Artificial Intelligence (AI) technologies, providing oil and gas customers with full-stack, intelligent, and dedicated cloud services, plus on-demand subscription to elastic high-performance computing, storage, and deep learning resources. These services and resources enable more efficient seismic processing and interpretation, as well as reservoir simulation, improving refined reservoir research levels.

The solution also allows customers to establish a comprehensive underground cognition and research decision-making system, which accelerates digital transformation while also improving the quality and efficiency of oil and gas enterprises, in turn allowing them to pass on lower oil prices to their customers.

HUAWEI CLOUD Full-Stack Architecture

  • More Efficient and Refined Oil and Gas Reservoir Depiction

    One cloud centrally manages multiple resource pools of different types to provide powerful cloud computing power, improving underground depiction service efficiency by up to 14 times.

  • Fast and Cost-effective Service Rollout

    The solution enables faster delivery of optimal E&P services, with payment by capacity, lowering both the Total Cost of Ownership (TCO) and Operating Expenditure (OPEX).

  • Intelligent and Collaborative AI E&P Enablement Platform

    The platform fully unleashes the power of data to explore potential associations between reservoir, wellbore, and production parameters, and adopts automatic learning and inference models to enable more efficient and accurate decision-making on reservoir development.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.