Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Improve the Full-Process Service Experience of Gas Station WAN Interconnection

To address a wide range of problems — from closed Wide Area Network (WAN) architecture, difficulties assuring the service experience, slow service deployment, and complex Operations and Maintenance (O&M) — Huawei's Gas Station Interconnection Solution brings together a range of innovations, including 5G (alongside 4G and 3G) and Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) technology. The end result rolls-out on-demand interconnection between branches, between branches and data centers, and between branches and the cloud. Application-level intelligent traffic steering and acceleration plus intelligent O&M all reshape and improve the full-process service experience of gas station WAN interconnection.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.