Αναζήτηση

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Λύσεις που Καλύπτουν τις Απαιτήσεις Σας

  • solution 01

    R&D and Innovation

    Οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται με R&D για την προστασία των βασικών στοιχείων γνώσης. Αυτές οι λύσεις διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων R&D και επιτρέπουν έναν πιο αποδοτικό σχεδιασμό, την προσομοίωση και επαλήθευση. Αυτό βοηθάει τις επιχειρήσεις στην επιτάχυνση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
  • solution 02

    Παραγωγή και Εφοδιασμός

    Οι λύσεις Core για παραγωγή και εφοδιασμό βοηθούν τους κατασκευαστές στη διαχείριση σημαντικών καταστάσεων από την οργάνωση στα logistics και στον έλεγχο ποιότητας και εξοπλισμού. Αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές να βελτιώσουν την απόδοση διαχείρισης και γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Success Stories