Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Pump Up Your ICT Infrastructure with Huawei Solutions

Manufacturing is becoming a fully connected intelligent industry. Huawei provides a variety of emerging technologies to help manufacturers modernize at any stage of the manufacturing lifecycle. These smart solutions connect manpower, application systems, and intelligent machinery to gear up for the future of networked manufacturing. Huawei has a range of technologies such as AI, Cloud & big data, Industrial IoT and Wireless to help companies develop more-agile manufacturing. Discover how Huawei can transform your company into a smarter, more-efficient operation with engineering data flow, industry internet, business intel flow and one ICT cloud infrastructure.

mccs

  • Personalized Sales and Marketing

  • Design & Simulation

  • Planning & Analytics

  • Digital Production

  • After-Sales Services

e-Commerce Based on Public Cloud

Manufacturing e-Commerce platforms built on a public cloud enable C2M capabilities for customization.

Collaborative R&D Cloud Solution

For Industry 4.0, Collaborative R&D Cloud uses CAD to visualize and experience products before production.

SAP HANA Solution

Enables SAP HANA memory database software, supports smooth expansion, and accelerates key applications.

Wireless Smart Factory

A unified eLTE network is used to establish safe, reliable, high-performance wireless services for large- and small-sized factories alike. Discover more.

Predictive Maintenance Solution

Huawei’s Predictive Maintenance uses new technologies — including acoustic-, infrared-, and vibration-based sensors, alongside a cloud-based IoT management platform — to help enterprises resolve equipment issues without impacting production. Discover more.

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.