Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Γιατί χρειαζόμαστε τα έξυπνα δίκτυα IP;

Predicted by Huawei's Global Industry Vision 2025

Για πάνω από 30 χρόνια, τα δίκτυα ΙΡ έχουν κάνει πρόοδο σε 3 σημεία: ταχύτητα, εμπειρία και Ο&Μ

Οι νέες εφαρμογές υπηρεσιών οδηγούν σε μία νέα γενιά τεχνολογίας. Στη δεκαετία του ’90, οδηγηθήκαμε στην εποχή του Internet IP καθώς εμφανίστηκε ο παγκόσμιος ιστός.

Το 2005, οι υπηρεσίες βίντεο όπως IPTV ξεκίνησαν τη γρήγορη ανάπτυξη. Τα δίκτυα raw βασισμένα σε IP δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και η κλίμακα δικτύου σταδιακά αυξάνεται, οι χειροκίνητες Ο&Μ μέθοδοι πρέπει να βελτιωθούν. Επιπλέον, με γνώμονα την ανάπτυξη του IP σε διάφορες νέες υπηρεσίες, τα δίκτυα γίνονται σταδιακά πλήρως βασισμένα στο IP, με τη βιομηχανία Datacom να εισάγεται σε μία νέα εποχή IP.

Η άφιξη του 5G και του cloud έχουν επιταχύνει τη ψηφιοποίηση και την ευφυϊα της επιχείρησης, σταδιακά ενοποιώντας τις υπηρεσίες γραφείου και παραγωγής. Καθώς τα δίκτυα μεταφέρουν περισσότερες εφαρμογές, η κλίμακα δικτύου και η πολυπλοκότητα αυξάνονται, οδηγώντας σε περισσότερες προκλήσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό δικτύου, την κατασκεύη, συντήρηση και βελτιστοποίηση. Η εποχή των έξυπνων IP δικτύων έχει ξεκινήσει.

Τι είναι ένα έξυπνο δίκτυο IP;

Η Huawei παίρνει το προβάδισμα στην εισαγωγή big data, AI και πρωτοκόλλων νέας γενιάς στα δίκτυα IP ώστε να επαναπροσδιορίσει την ανάλυση δεδομένων και τη βελτιστοποίηση closed-loop, σημειώνοντας άλμα από τα παραδοσιακά στα έξυπνα δίκτυα IP.

Η Huawei πιστεύει ότι τα έξυπνα δίκτυα IP έχουν τους ακόλουθους διαφοροποιητές:

• Η εξαιρετική χωρητικότητα είναι ο τελικός στόχος της ανάπτυξης του έξυπνου δικτύου IP. Προς το παρόν, εφαρμογές όπως βίντεο, τηλεεπικοινωνίες, cloud computing, και AI, οδηγούν σε ένα νέο κύκλο ανάπτυξης της ταχύτητας δικτύου. Τα δίκτυα campus αναβαθμίζονται στους μεταγωγείς Wi-Fi 6 και 100GE ενώ τα data centers και τα δίκτυα IP backbone οδεύουν προς το 400GE. Με την πρόοδο στην επίδοση του physical layer και τις νέες τεχνολογίες slicing δικτύου, όπως FlexE, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν την ταχύτητα πιο άνετα και αποδοτικά. Αυτό καθιστά εφικτή την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων γραφείο, παραγωγή και computing) σε ένα φυσικό δίκτυο. Η απομόνωση της ταχύτητας μεταξύ διαφορετικής κίνησης υπηρεσιών παρέχει 100% δεσμευμένη ταχύτητα για σημαντικές υπηρεσίες σε τομείς vertical, εταιρικά δίκτυα παραγωγής και ιδιωτικές γραμμές IP φορέων. Αυτή η δυνατότητα για την προσαρμογή της ταχύτητας slice επιτρέπει την άνετη προσαρμογή των ευρυζωνικών δικτύων βασισμένα στις αλλαγές υπηρεσίες, ώστε να συναντήσουν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

• Η έξυπνη εμπειρία iείναι τα θεμέλια της έξυπνης αρχιτεκτονικής δικτύου ΙΡ. Τα σημερινά δίκτυα IP έχουν αρκετές αβεβαιότητες, στα πλαίσια ζήτησης και προσφοράς. Με βάσει τη ζήτηση, οι υπηρεσίες και τα δίκτυα δε μπορούν να διαπραγματευτούν σωστά και το επίπεδο της υπηρεσίας δεν καθορίζει σωστά τις απαιτήσεις (προθέσεις υπηρεσίας) για το επίπεδο δικτύου. Στη περίπτωση της προσφοράς, το δίκτυο ΙΡ είναι πολυπλεγμένο και οι υπηρεσίες και η κίνηση αλλάζουν όπως και η χρήση πόρων δικτύου. Για να μειωθούν οι αβεβαιότητες από τη πλευρά της προσφοράς, οι στόχοι της υπηρεσίας πρέπει να είναι ακριβείς. Έτσι, το επίπεδο της υπηρεσίας μπορεί να ενημερώσει το επίπεδο δικτύου για τις απαιτήσεις της υπηρεσίας ή το επίπεδο δικτύου μπορεί να μειώσει τις προσδοκίες για σύνδεση υπηρεσιών αναλύοντας τη συμπεριφορά κίνησης της υπηρεσίας (μοντέλο υπηρεσίας) ώστε να αναγνωρίζει τερματικά, χρήστες και τύπους υπηρεσίας. Επίσης, η διαχείριση δικτύου, όπως νευρωνικά δίκτυα, δημιουργούν μοντέλα δικτύου, ανιχνεύουν και αναλύουν την κατάσταση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο και καταλαβαίνουν τη χρήση πόρων του δικτύου. Η έξυπνη εμπειρία απαιτεί επίσης την αντιστοίχιση προθέσεων υπηρεσίας με τους πόρους του δικτύου ώστε να παρέχουν συνεχή σύνδεση υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας για ελάχιστο κόστος, επιτυγχάνοντας το στόχο "application-driven experience".

• Η αυτόνομη καθοδήγηση είναι σημαντικός παράγοντας στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Οι προσεγγίσεις με βάσει τα παράπονα αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στο δίκτυο Ο&Μ. Για παράδειγμα, τα τμήματα δικτύου Ο&Μ είναι συνήθως τα τελευταία που γνωρίζουν για τα προβλήματα δικτύου και έτσι η εμπειρία χρήστη δε μπορεί να είναι δεδομένη. Αντιθέτως, το προγνωστικό Ο&Μ είναι σημαντικό. Χρειάζεται να ανιχνέυσουμε την κατάσταση του δικτύου σε πραγματικό χρόνο και να αποφασίσουμε εάν τα προβλήματα ή οι πιθανοί κίνδυνοι υπάρχουν στα δίκτυα. Μέσω της αντιστοιχίας του μοντέλου σφάλματος, μπορούμε να εντοπίσουμε τις βασικές αιτίες και να διορθώσουμε αυτόματα τα σφάλματα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα δικτύου πριν επηρεάσουν την εμπειρία χρήστη, αποτρέποντας να επηρεαστούν οι υπηρεσίες.

idn img en 03

Εφαρμογή σεναρίων για τα έξυπνα δίκτυα ΙΡ

Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.

EXPAND