Εάν χρειάζεστε βοήθεια, πατήστε εδω:

Why Do Enterprises Need ADN?

From the Office to the Production Line:

Networks connect applications and devices.

From the Campus to the Data Center:

Borders are gradually eliminated.

From Static to Dynamic:

Networks evolve through applications.

Three Major Breakthroughs

Understanding Intent

Machines Replace Humans  
for Deeper Understanding of 
Service Intents and Objectives

Based on Deep Learning (DL) of networks and service models, enabling the optimization of networks and parameters.

Digital Simulation

Data Computing  
Compensates for Human 
"Knowledge Gaps"

Based on network calculus and formal verification, realizing simulation verification prior to the physical world.

Intelligent Decision-Making

Breaks through the Limits of Human
Intelligence to Realize Dynamic
Decision-Making for 
Large-Scale Networks

Based on knowledge graphs and Machine Learning (ML) algorithms, enabling fault inference and closed-loop decision-making.

What Is ADN?

Using Artificial Intelligence (AI), an Autonomous Driving Network (ADN) facilitates the constant innovation of network architecture based on knowledge and data, breaking the limits of manual processing. In addition to helping Operations and Maintenance (O&M) personnel better understand service intents and objectives through DL, ADN uses data computing to bypass "knowledge gaps," with ceaseless ML breaking the limits of what manual, experience-based decision-making can achieve. As a result, networks can become self-organizing, self-healing, self-optimizing, and autonomous, bringing intelligent connectivity within reach for enterprises and accelerating the digital transformation of industry.


Για τους Συνεργάτες

Εάν είστε ήδη Συνεργάτης, παρακαλώ πατήστε εδώ ώστε να λάβετε περισσότερο υλικό μάρκετινγκ.
Πατήστε εδώ να επισκεφθείτε τη περιοχή Συνεργατών και να δείτε την κατάσταση αιτημάτων, τη διαχείριση παραγγελιών, να λάβετε υποστήριξη ή να μάθετε περισσότερα για τους Συνεργάτες της Huawei.